İşsizlik Oranları / Temmuz 2012

Türkiye İstatistik Kurumu 2012 Temmuz Ayı İşsizlik Oranlarını açıkladı.

2012 Temmuz Ayı İşsizlik oranı % 8,4’tür.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 186 bin kişi azalarak 2 milyon 323 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile % 8,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,1 puanlık azalışla % 10,4, kırsal yerlerde ise 0,2 puanlık azalışla % 4,5 olmuştur.

Bu dönemde;
İşsizler sıklıkla (% 29,4) “eş-dost” vasıtasıyla iş aramaktadır.

İşsizlerin % 87,4’ü (2 milyon 31 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.

Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 55,4’ü “hizmetler”, % 19,9’u “sanayi”, % 15,1’i “inşaat”, % 5,5’i “tarım” sektöründe çalışmış, % 4,1’i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

İşsizlerin; % 26,3’ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, % 12,9’unu işten çıkarılanlar, % 19,6’sını kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 6,3’ünü işyerini kapatan/iflas edenler, % 9,1’ini ev işleriyle meşgul olanlar, % 14,9’unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, % 10,9’unu ise diğer nedenler oluşturmaktadır.

Temmuz 2012 döneminde 2 milyon 369 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı % 9,3’tür. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin % 25,5’i 25-34 yaş grubundadır.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin % 17,6’sı “sanayi”, % 35,3’ü “hizmetler”, % 20,6’sı “inşaat” sektöründe, % 26,4’ü ise “tarım” sektöründe işe başlamıştır.

Mevcut işsizlerin % 19,8’ini (459 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturmaktadır.

2012 yılı Temmuz döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 103 bin kişilik azalış, işsiz sayısında ise 48 bin kişilik artış söz konusudur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık azalış ile % 49,5, istihdam oranı 0,2 puanlık azalış ile % 45, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile % 9,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Örnek büyüklüğü ve cevapsızlık oranı

Temmuz 2012 haber bülteninde açıklanan sonuçlar; Haziran, Temmuz, Ağustos 2012 aylarını içeren üç aylık dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde, kentsel yerlerden 30 615 ve kırsal yerlerden 11 745 olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 42 360 örnek hanehalkı seçilmiştir. Bu hanehalklarından 36 042’si ile anket yapılmış, 6 318 hanehalkına ise çeşitli nedenlerle cevaplamama formu doldurulmuştur. Temmuz 2012 döneminde, cevaplamama oranı, kırsal yerlerde % 9,2, kentsel yerlerde % 12,2 olmak üzere, Türkiye genelinde % 11,4 olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, örnek hanehalklarında yaşayan 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 95 bin 85 fert ile görüşülmüştür.

Tarım dışı istihdam 612 bin kişi artmıştır.

2012 yılı Temmuz döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 545 bin kişi artarak 25 milyon 498 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 67 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 612 bin kişi artmıştır.

Temmuz 2012 döneminde istihdam edilenlerin % 26’sı tarım, % 18,7’si sanayi, % 7,4’ü inşaat, % 47,9’u ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmetler sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payının 0,9 puan, sanayi sektörünün payının 0,2 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,1 puan azaldığı görülmektedir.

İstihdamın yapısı

Bu dönemde istihdam edilenlerin;
% 70,3’ü erkek nüfustur.

% 57,9’u lise altı eğitimlidir.

% 62,3’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, % 23,3’ü kendi hesabına veya işveren, % 14,4’ü ise ücretsiz aile işçisidir.

% 58,1’i 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.

% 3,1’inin ek bir işi vardır.

% 2,2’si mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır.

Ücretli olarak çalışanların % 86,2’si sürekli bir işte çalışmaktadır.

Temmuz 2012 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 124 bin kişi artmıştır.

2012 yılı Temmuz döneminde, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 217 bin kişilik bir artış ile 73 milyon 638 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 124 bin kişi artarak 54 milyon 759 bin kişiye ulaşmıştır.

Temmuz 2012 döneminde işgücüne katılma oranı % 50,8’dir.

2012 yılı Temmuz döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık azalışla % 50,8’dir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık azalışla % 71,9, kadınlarda ise herhangi bir değişim göstermeyerek % 30,3 olarak gerçekleşmiştir.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;
Toplam işgücünün % 16,7’sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.

Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için % 70,4, kadınlar için % 26,7’dir.

Yükseköğretim mezunu erkeklerde % 83,4 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda % 68,8’dir.

T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir