İşsizlik Oranları / Eylül 2012

Türkiye İstatistik Kurumu 2012 Eylül Ayı İşsizlik Oranlarını açıkladı.

Eylül 2012  İşsizlik oranı % 9,1.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin kişi artarak 2 milyon 539 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile % 9,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,2 puanlık artışla % 11,3, kırsal yerlerde ise 0,3 puanlık artışla % 4,8 olmuştur.

Bu dönemde;
İşsizler sıklıkla (% 28,5) “eş-dost” vasıtasıyla iş aramaktadır.

İşsizlerin % 87’si (2 milyon 210 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.

Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 54,4’ü “hizmetler”, % 20,7’si “sanayi”, % 15,9’u “inşaat”, % 5,2’si “tarım” sektöründe çalışmış, % 3,8’i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

İşsizlerin; % 26,6’sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, % 11,7’sini işten çıkarılanlar, % 21,5’ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 6,7’sini işyerini kapatan/iflas edenler, % 9,4’ünü ev işleriyle meşgul olanlar, % 14’ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, % 10,2’sini ise diğer nedenler oluşturmaktadır.

İşgücü dışında olanların % 53,7’si daha önce bir işte çalışmıştır.

Eylül 2012 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların % 14,3’ü “tarım”, % 10,8’i “sanayi”, % 3’ü “inşaat”, % 21,1’i “hizmetler” sektöründe çalışmış, % 50,8’i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

İlgili dönemde işgücü hareketleri;

Eylül 2012 döneminde 2 milyon 230 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı % 8,8’dir. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin % 27,8’i 25-34 yaş grubundadır.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin % 18,8’i “sanayi”, % 36,9’u “hizmetler”, % 21,7’si “inşaat” sektöründe, % 22,6’sı ise “tarım” sektöründe işe başlamıştır.

Mevcut işsizlerin % 15,6’sını (395 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturmaktadır.

Tablo 2. Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri

2012 yılı Eylül döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 290 bin kişilik, işsiz sayısında ise 91 bin kişilik artış söz konusudur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,6 puanlık artış ile % 50,3, istihdam oranı 0,5 puanlık artış ile % 45,6, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile % 9,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Eylül 2012 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 91 bin kişi artmıştır.

2012 yılı Eylül döneminde, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 170 bin kişilik bir artış ile 73 milyon 795 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 91 bin kişi artarak 54 milyon 923 bin kişiye ulaşmıştır.

Eylül 2012 döneminde işgücüne katılma oranı % 51’dir.

2012 yılı Eylül döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla % 51’dir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla % 72, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla % 30,7 olarak gerçekleşmiştir.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;
Toplam işgücünün % 16,8’ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.

Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için % 70,1, kadınlar için % 26,9’dur.

Yükseköğretim mezunu erkeklerde % 85,6 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda % 70,9’dur.

Tablo 1. Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri (Eylül)

Tarım dışı istihdam 696 bin kişi artmıştır.

2012 yılı Eylül döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 723 bin kişi artarak 25 milyon 472 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 696 bin kişi artmıştır.

Eylül 2012 döneminde istihdam edilenlerin % 25,5’i tarım, % 18,6’sı sanayi, % 7,4’ü inşaat, % 48,4’ü ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmetler sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payının 0,7 puan, sanayi sektörünün payının 0,4 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,2 puan azaldığı görülmektedir.

İstihdamın yapısı

Bu dönemde istihdam edilenlerin;

% 70,4’ü erkek nüfustur.

% 57,5’i lise altı eğitimlidir.

% 63’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, % 23,1’i kendi hesabına veya işveren, % 13,9’u ise ücretsiz aile işçisidir.

% 57,9’u 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.

% 3,2’sinin ek bir işi vardır.

% 2,4’ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır.

Ücretli olarak çalışanların % 86,1’i sürekli bir işte çalışmaktadır.

Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2,7 puanlık azalışla % 40,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 84,6’dan % 84,9’a yükselirken, tarım dışı sektörlerde % 28’den % 24,7’ye düşmüştür.

T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir