İşsizlik Oranları / Haziran 2012

Türkiye İstatistik Kurumu 2012 Haziran Ayı İşsizlik Oranlarını açıkladı.

İşsizlik oranı % 8’dir.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 311 bin kişi azalarak 2 milyon 226 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık azalış ile % 8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,6 puanlık azalışla % 10, kırsal yerlerde ise 0,6 puanlık azalışla % 4,3 olmuştur.

Bu dönemde;
İşsizler sıklıkla (% 29,8) “eş-dost” vasıtasıyla iş aramaktadır.

İşsizlerin % 88,4’ü (1 milyon 968 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.

Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 54,5’i “hizmetler”, % 21,3’ü “sanayi”, % 14,4’ü “inşaat”, % 5,8’i “tarım” sektöründe çalışmış, % 4,1’i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

İşsizlerin; % 25,8’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, % 13,5’ini işten çıkarılanlar, % 20,4’ünü kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 6,1’ini işyerini kapatan/iflas edenler, % 9,6’sını ev işleriyle meşgul olanlar, % 12,9’unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar,% 11,7’sini ise diğer nedenler oluşturmaktadır.

İşgücü dışında olanların % 52,2’si daha önce bir işte çalışmıştır.

Haziran 2012 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların % 13,4’ü “tarım”, % 11,1’i “sanayi”, % 2,7’si “inşaat”, % 20,7’si “hizmetler” sektöründe çalışmış, % 52,1’i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

İlgili dönemde işgücü hareketleri;

Haziran 2012 döneminde 2 milyon 408 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı % 9,4’tür. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin % 28,2’si 25-34 yaş grubundadır.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin % 16,7’si “sanayi”, % 34,2’si “hizmetler”, % 23,9’u “inşaat” sektöründe, % 25,2’si ise “tarım” sektöründe işe başlamıştır.

Mevcut işsizlerin % 16,7’sini (372 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturmaktadır.

2012 yılı Haziran döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 13 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 25 bin kişilik azalış söz konusudur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile % 49,7, istihdam oranı herhangi bir değişim göstermeyerek % 45,3, işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile % 8,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Tarım dışı istihdam 721 bin kişi artmıştır.

2012 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 676 bin kişi artarak 25 milyon 577 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 45 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 721 bin kişi artmıştır.

Haziran 2012 döneminde istihdam edilenlerin % 25,6’sı tarım, % 18,6’sı sanayi, % 7,5’i inşaat, % 48,2’si ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payında herhangi bir değişim sözkonusu değilken, hizmetler sektörünün payının 1 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,9 puan, sanayi sektörünün payının 0,3 puan azaldığı görülmektedir.
İstihdamın yapısı

Bu dönemde istihdam edilenlerin;

% 69,9’u erkek nüfustur.

% 57,9’u lise altı eğitimlidir.

% 62,3’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, % 23,5’i kendi hesabına veya işveren, % 14,1’i ise ücretsiz aile işçisidir.

% 58,2’si 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.

% 3’ünün ek bir işi vardır.

% 2,4’ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır.

Ücretli olarak çalışanların % 86,4’ü sürekli bir işte çalışmaktadır.

Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puanlık azalışla % 40,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı herhangi bir değişim göstermeyerek % 84,3 olarak gerçekleşirken, tarım dışı sektörlerde % 28,9’dan % 25,2’ye düşmüştür.

Haziran 2012 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 141 bin kişi artmıştır.

2012 yılı Haziran döneminde, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 240 bin kişilik bir artış ile 73 milyon 561 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 141 bin kişi artarak 54 milyon 680 bin kişiye ulaşmıştır.

Haziran 2012 döneminde işgücüne katılma oranı % 50,8’dir.

2012 yılı Haziran döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık azalışla % 50,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık azalışla % 71,7, kadınlarda ise 0,1 puanlık artışla % 30,6’dır.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;
Toplam işgücünün % 16,3’ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.

Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için % 70, kadınlar için % 27,1’dir.

Yükseköğretim mezunu erkeklerde % 83,7 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda % 68,9’dur.

T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir