İş GYO 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (11.11.2021)

“Finansman Giderleri Karı Baskılamaya Devam Ederken İş GYO 3Ç2021’de Beklentilerle Uyumlu Sonuç Açıkladı…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 2,19 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 2,90 TL

İş GYO 3Ç2021’de 15,4mn TL net dönem karı yazmıştır. Bizim ve piyasanın net kar beklentisi ise 5mn TL iken, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,8mn TL kar yazılmıştı.

Üçüncü çeyrek net dönem karı sonrasında İş GYO’nun 9A2021’deki karı 10,8mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 9,1mn TL zarar yazmıştı.

İş GYO’nun satış gelirleri yıllık %46,4 oranında azalarak 3Ç2021’de 120,6mn TL olarak gerçekleşirken, bu gelirlerin 65mn TL’si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 54,2mn TL’si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %23,8 oranında artış kaydetmiştir. Konut satışları ise zayıf teslimatlarla birlikte %68,3 oranında düşüş kaydetmiştir. Diğer yandan, Şirket’in brüt karı yıllık %28,7 oranında artarak 3Ç2021’de 69,6mn TL’ye yükselirken, FAVÖK %33,9 oranında artmış ve 62,5mn TL (Beklenti 56mn TL) olmuştur. FAVÖK marjı ise kira gelirlerinin payının artmasıyla %51,8’e kadar yükselmiştir. Öte yandan, Şirket önemli kısmı kredi faiz gideri olmak üzere 47,9mn TL net finansman gideri (3Ç2020:47mn TL net gider) kaydetmiştir.

Bu çeyrekte net borçta 43mn TL’lik bir düşüş olmuş ve net borç 969mn TL’ye gerilemiştir. Net borç /FAVÖK (yıllıklandırımış) oranı ise 70 baz puan azalarak 5,5x seviyesine düşmüş ancak yüksek sayılabilecek seviyede kalmaya devam etmiştir. Öte yandan, Net borç / aktifler (düzeltilmiş) ise yaklaşık %20 ile kabul edilebilir seviyededir.

İş GYO, 10 Kasım 2021 tarihi itibarıyla, Net Aktif (Varlık) Değeri’ne (NAD) göre %49 oranında iskontolu işlem görmektedir. İş GYO’nun son bir ve üç yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması sırasıyla %45 ve %55 oranındadır. Son beş yıllık ortalama NAD iskontosu ise %60 oranındadır.

Parçaların toplamı yöntemine göre hesapladığımız İş GYO’nun hedef hisse değerini değerini, risksiz faiz oranının %15’ten %17 seviyesine yükseltmemize karşın, tahminlerde yapmış olduğumuz değişikliklere bağlı olarak 2,25TL’den 2,90TL‘ye yükseltiyoruz. İş GYO, hedef piyasa değerimize göre %24,5 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle İş GYO için daha önceki “EKLE” önerimizi “AL” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım