İş Bankası Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (16.01.2024)

İş Bankası (AL, Hedef Fiyat: 38,95 TL) Getiri Potansiyeli: %50

Güçlü iştirak portföyü, elverişli TL likiditesi

Güçlü vadesiz mevduat tabanı, disiplinli maliyet yönetimi, yüksek getirili ticari krediler ağırlıklı kredi portföyü ve elverişli TL likiditesini gözönünde bulundurarak AL tavsiyemizi koruyoruz. Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki payların yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi ile stratejik portföy yönetiminin merkezileştirilmesi ve verimliliğin artması hedeflenmektedir.

Banka 2023 yılında TL kredilerde 80 baz puan piyasa payı kaybetmiştir. Ancak %20,9 seviyesindeki güçlü sermaye yeterlilik oranı ile yeni piyasa payı kazanımları için elverişli bir konumdadır.

Bankanın net karının 2024 yılında 2023 yılına göre %16 oranında artmasını bekliyoruz. 32,50 TL olan hedef fiyatımızı 38,95 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %50 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2024T 3,2x F/K (Benzerlerine paralel) ve 0,87x F/DD çarpanlarıyla ve %30,1 ortalama maddi özkaynak karlılığıyla işlem görmektedir.

Vadesiz mevduat tabanında güçlü konum, elverişli TL likiditesi. Vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içindeki ağırlığı %42 seviyesinde kuvvetli, TL mevduatların ağırlığı da %49 seviyesinde oldukça düşüktür ve yüksek faiz ortamında korunaklı bir yapı sağlamaktadır. Likidite tarafında TL kredi-mevduat rasyosu %86 oranında rakipleri arasındaki en düşük seviyededir.

Tüfe endeksli tahvillerin özkaynaklara oranı %56 olup görece düşük seviyededir ve marj gelişiminin enflasyona duyarlılığı görece sınırlıdır.

Yüksek getirili kredi portföyü. Kredilerin %11,3’ü taksitli ticari kredilerden oluşmakta olup özel bankalar arasındaki en yüksek seviyededir ve yüksek faiz ortamında getirisi yüksek bir kredi portföyüne işaret etmektedir.

Ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü artış. Yıllık artış %138 oranında, rakipleri arasındaki ikinci en yüksek seviyededir. Ancak ücret ve komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerini karşılama oranı %49 olup rakipler arasındaki en düşük orandır.

Etkin maliyet yönetimi. Yüksek enflasyon ortamında faaliyet giderlerindeki yıllık artış %119 oranında ve Garanti BBVA’dan sonra ikinci en düşüş seviyededir.

Sınıfının en iyisi üçüncü aşama karşılık oranı. Üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranı %80,8 olup, özel bankalar arasındaki en yüksek seviyedir.

Beklentimizden daha olumsuz seyreden sorunlu kredi oluşumu ve fonlama maliyetleri hisse performansında olumsuz etki yapabilir.

Rapor için tıklayın.

Kaynak: Şeker Yatırım 2024 Strateji Bülteni