İş Bankası 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (8.08.2023)

Beklentilerin üzerinde. 19,90 TL olan hedef fiyat 21,30 TL olarak revize edildi

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 21.30
Artış potansiyeli (%) 32%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 19.90

İş Bankası 2Ç23 solo finansal sonuçlarında beklentilerin oldukça üzerinde 18,595 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %44 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 13,255 milyon TL beklentimizin ve 13,252 milyon TL olan piyasa beklentisinin %40 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6 aylık karı 31,498 milyon TL olup geçen yıla göre %37 artarak %40,7 oranında oldukça kuvvetli bir ortalama maddi özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Net faiz gelirleri ve iştirak gelirleri beklentimizden iyi, faaliyet giderleri beklentimizden düşük gelmiştir. 7,7 milyar TL ticari kar ile 10,9 milyar TL tutarında son derece kuvvetli iştirak geliri kârlılığı olumlu etkilemiştir. Efektif vergi oranı %13 seviyesindedir. Banka 2 milyar TL serbest karşılığı iptal etmiştir ve toplam tutar 6,5 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Deprem yardımları kapsamında 1,7 milyar TL bağış yapılmıştır. Emekli sandığı için de 1,3 milyar TL karşılık ayrılmıştır.

Kredi-mevduat makasında görece sert zayıflama, ücret ve komisyon gelirleri artış hızında toparlanma, TL kredilerde sert pazar payı kayıpları, TL mevduatlarda kuvvetli artış, kredi riski maliyetinde sert artış, SYR oranında görece sınırlı toparlanma çeyreğin ana unsurlarıdır. Üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranı tarihi yüksek seviyede ve de rakiplerinin üzerindedir.

Banka yönetimi 2023 yılı operasyonel bütçesinde ~%30 özkaynak karlılığı beklentisini korumuştur. Ancak ücret ve komisyon gelirleri ve faaliyet giderleri artışı beklentileri ~%80 seviyesinden ~%100 seviyesine revize edilmiştir. Net faiz marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş) beklentisi ise >%5’den ~%5’e güncellenmiştir.

Hisse için pozitif bir etki bekliyoruz. 19,90 TL olan hedef fiyatımızı 21,30 TL olarak güncelliyoruz. Hedef fiyatımızın %32 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2023T 2,4x F/K (Benzerlerine göre %22 iskontolu) ve 0,68x F/DD çarpanlarıyla ve %31,5 ortalama maddi özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Marjlarda görece sert daralma. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda görece sert 210 baz puan daralarak %4,3 seviyesine gerilemiştir. (AKBNK: -121, GARAN: -112 baz puan). Yıl sonuna göre ise marjlar 160 baz puan daralarak %5,2 seviyesine gerilemiştir ve ~%5 bütçe beklentisiyle uyumludur. Farklı değerleme metodu sebebiyle, Tüfe endeksli kağıt gelirleri %5 artmıştır. Banka bu kağıtları değerlemede kullandığı oranı 1Ç23’deki %31,63’den %30,65’e revize etmiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım