İş Bankası 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Trive Yatırım – (7.02.2023)

Finansal Değerlendirme

İş Bankası (C) son dönem bilançosunda 61.54 Mlr TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2022/12 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %266.52 artış bir önceki çeyreğe göre %56.46 artış göstermiştir. Şirket 2022/12 döneminde 61.54 Mlr TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2022/12 döneminde %32.44 oranında artarak %67.36 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %34.93 düzeyinde gerçekleşmişti.

2022/12 faiz gelirleri 123.45 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Şirketin faiz gelirleri 2022/12 çeyreklik döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %92.64 artış göstermiş olup 37.19 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre ise %9.36 artış göstermiştir. Faiz giderlerinde ise bir önceki çeyreğe göre ise %11.13 artış yaşanmıştır.

Net faiz marjı %7.21 düzeyinde gerçekleşti. Net faiz marjı, 2022/12 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.71 artış göstermiş olup %7.21 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %1.33 artış gözlenmiştir.

Sermaye yeterlilik rasyosu %24.36 düzeyinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu son çeyrekte önceki çeyreğe göre %2.25 artarak %24.36 düzeyinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu geçen yıl aynı dönem ise %20.36 düzeyindeydi.

Özsermaye kârlılığı %44.24 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26.82 artış göstermiş olup yıllık bazda %44.24 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %4.22 artış göstermiş olup %13.59 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Takipteki kredilerde önceki çeyreğe göre %3.03 artış yaşandı. Takipteki krediler 2022/12 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11.06 artış göstermiş olup 23.13 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %3.03 artış göstermiştir. Ayrılan zarar karşılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7.39 azalmış olup 10.04 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrılan karşılıkların takipteki kredilere oranı ise geçen yıla göre %135.97 düzeyinden %141.11 düzeyine yükselmiştir.

Kaynak: Trive Yatırım