İş Bankası 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (10.02.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri: Endeks Üzeri Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 7,44
Hedef Fiyat (TL) 8,55
Uzun Vadeli Öneri TUT

Çekirdek gelirlerde güçlü artış, beklentilere paralel net kar

İş Bankası 2019 yılı son çeyreğinde yıllık %5,0, çeyreklik %71,0 artış ile bizim ve piyasa beklentilerine paralel 2,31 mlr TL net kar açıkladı. Net faiz gelirlerindeki yükselişin yanı sıra swap giderlerinin gerilemesi ve artan iştirak gelirlerinin neticesinde 4Ç’de bankanın net karı güçlü artış gösterdi. Diğer yandan, tahminlerimizi aşan net faiz gelirleri ve beklentimizden daha düşük seviyede gerçekleşen net ticari zarara karşın, bankanın ilave 300 mn TL serbest karşılık ayırması ile karşılık giderleri tahminimizin %74,0 üzerinde geldi. Banka’nın 4Ç’de TKO’su %6,5 düzeyine gerilerken, karşılık oranı ise %51,0’den %54,7’e çıktı. Beklentilere paralel 4Ç19 net karının hisse performansına etkisini nötr olmasını bekliyoruz. 2020 yılsonu tahminimizde yaptığımız revizyon sonucunda İş Bankası için hedef fiyatımızı 7,45 TL’den 8,55 TL’ye güncellerken, kısa ve uzun vadeli önerilerimizi koruyoruz.

• 4Ç’de TL mevduatta güçlü devam etti – İş Bankası 4Ç19’da TL mevduat hacmi çeyreksel %12,9, yıllık %16,1 artış gösterirken, gerileyen faiz oranlarına karşın YP mevduat hacmi dolar bazında bir önceki çeyreğe göre %5,9 büyüme kaydetti. Böylece bankanın 2019 sonunda toplam mevduat büyümesi %20,7 olarak gerçekleşti. Diğer yandan, bankanın TL kredilerinde ihtiyaç ve KOBİ segmentindeki toparlanmanın etkisi ile 4Ç’de çeyreksel %5,6, yıllık %13,7 büyüme görüldü. Böylece İş Bankası’nın 2018 sonunda %110 düzeyinde olan kredi-mevduat oranı %98 düzeyine geriledi.

• İntikallerin yavaşlaması ile TKO %6,5’e geriledi – Bankanın güçlü seyreden tahsilat performansı ve yavaşlayan intikal oranı ile 3Ç’de %6,7 olan Takipteki Krediler Oranı (TKO) 4Ç’de %6,5 düzeyine geriledi. Diğer yandan, kredi sınıflandırmasındaki değişiklikler nedeniyle risk maliyeti 4Ç’de bir önceki çeyreğe göre 130 bp artarken, aynı dönemde takipteki krediler karşılık oranı %51,0’den %54,7’e, yakın izlemedeki krediler karşılık oranı %9,1’den %10,1 düzeyine yükseldi. Ayrıca son çeyrekte 300 mn TL serbest karşılık ayıran bankanın 2019 sonunda toplam serbest karşılıkları 1,1 mlr TL’ye ulaştı.

• Çekirdek gelirlerdeki artış dikkat çekti – İş Bankası’nın 4Ç19’da hem TL hem de YP tarafta iyileşen kredi-mevduat makasının katkısı ile net faiz gelirleri çeyreksel %14,8 artış ile tahminlerimizin %5,0 üzerinde 5,7 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece bankanın 4Ç’de swap maliyetleri ile düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel 112 bp iyileşme gösterdi. Diğer yandan, gerileyen swap giderleri (ç/ç:- %34,2) ve komisyon gelirlerindeki güçlü seyrin katkısı ile bankanın çekirdek gelirleri çeyreksel %50,5 oranında artış gösterdi. Bir önceki çeyreğe göre %88,0 oranında artan karşılık giderlerine karşın, çekirdek gelirlerin ve iştiraklerden gelirlerin güçlü artış göstermesi bankanın 4Ç’de net karını olumlu etkiledi.

• Değerleme ve öneri – İş Bankası hisseleri son bir aylık dönemde BIST-100 endeksine göre %12,2, bankacılık endeksine göre %5,4 pozitif ayrıştı. Çekirdek gelir tahminimizdeki yukarı yönlü revizyon sonucunda İş Bankası için 2020 yılsonu net kar tahminimizi 7,8 mlr TL’den 8,3 mlr TL’ye revize ediyor, banka için hedef fiyatımızı 7,45 TL’den 8,55 TL’ye güncelliyoruz. Banka için uzun vadeli önerimizi “TUT”, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak koruyoruz.