İş Bankası 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (08.11.2018)

İş Bankası 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

İş Bankası’nın 2018 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %19 oranında azalarak 1.238mn TL’ye gerilemiş ve bizim beklentimiz olan 1.205mn TL’nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 1.224mn TL’ye ise yakın gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek karı ile birlikte İş Bankası’nın Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre (yeniden düzenlenmiş) ufak çaplı bir artışla artış kaydederek 4.573mn TL’ye ulaşmıştır.

TL Kredi faizlerindeki artış, TL mevduata verilen faizlerden daha düşük oranda gerçekleşse de TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelirler faiz gelirlerini desteklemiştir. TÜFE endeksliler 321mn TL ek katkı sağlanmıştır. Banka’nın net faiz gelirleri de çeyreksel bazda %18,6 oranında artarak 5.040mn TL’ye yükselmiştir. Net ücret ve komisyon gelirlerindeki %5,4’lük artış karı destekleyen bir diğer etmen olurken, operasyonel giderlerin personel giderlerinin öncülüğünde %6,3 oranında gerilemesi ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirlerin %35 oranında artarak 902mn TL’ye ulaşması da karı desteklemiştir.

Diğer yandan, 2. grup döviz cinsi kredilerin karşılıkları için bilanço içi korunma yöntemi kullanılmaması nedeniyle hem ticari zararda swap maliyetleri kaynaklı yüksek artış hem de karşılık giderlerindeki kur, takipteki krediler ve makro parametrelerdeki bozulmalar nedeniyle yüksek artış kaydedilmiştir. Ticari zarar 461mn TL artarak 1.230mn TL’ye yükselirken, karşılıklar %75,3 oranında artarak 2.811mn TL’ye yükselmiş ve karın bir önceki çeyreğe göre düşmesinde önemli etmenler olmuşlardır. Ek olarak, Banka bu çeyrekte 150mn TL serbest karşılık iptali yaparken, 31mn TL vergi geliri elde edilmiştir. Banka’nın toplam serbest karşılıkları 1,55 milyar TL’ye gerilemiştir.

Banka’nın Net Faiz Marjı, TÜFE endeksli tahvillerin katkısıyla 42 baz puan artarak %5,45’e yükselmiştir. Banka’nın ortalama özsermaye ve aktif karlılığı ise %10,8 ve %1,2 olarak gerçekleşerek bir önceki çeyreğin (%13,6 ve %1,6) altında kalmıştır.

Raporun tamamı için tıklayın.