İş Bankası 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (11.02.2019)

İş Bankası 2018 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

Kısa Vadeli Öneri Endeks Üzeri Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 5,42
Hedef Fiyat (TL) 6,78 
Uzun Vadeli Öneri A L

İş Bankası (ISCTR) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Özkaynak karlılığı %14,6’ya çıktı (+)

İş Bankası 4Ç18 için beklentimizin %75, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %46 üzerinde 2,2 mlr TL (çeyreksel +%77, yıllık +%192) net kar açıkladı. Beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen karşılık ve faaliyet giderlerinin yanı sıra çözülen 350 mn TL’lik serbest karşılık net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur. 4Ç18’de bankanın artan TÜFEX gelirlerine karşın TL kredi-mevduat makasında görülen daralma nedeniyle düzeltilmiş Net Faiz Marjı (NFM) bir önceki çeyreğe göre 24 bp düşüş göstermiştir. Bankanın 4Ç18’de sektöre paralel kredi hacminde görülen daralmanın yanı sıra hem TL hem de YP ($) bazda mevduat hacminin hızlı artması sonucunda 3Ç’de %119 olan toplam kredi-mevduat oranı 4Ç’de %106’ya geriledi. İş Bankası’nın 3Ç’de %12,2 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 4Ç18’de %14,6 düzeyine ulaşmıştır. (Çözülen serbest karşılık hariç: %13,8) Bankanın 4Ç18 sonuçlarının piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin hisse üzerine etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. İş Bankası için 6,78 TL olan hedef fiyatımızı ve uzun vadede “AL” önerimizi korurken, hisse performansını göz önünde bulundurarak kısa vadede “Endekse Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak revize ediyoruz.

• Toplam KMO %106’ya geriledi – İş Bankası’nın 4Ç18’de TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre sektör ortalamasına yakın %5,2 düşüş gösterirken, YP tarafta ise dolar bazında %5,1’lik gerileme görülmüştür. Bankanın 4Ç18’de TL mevduat hacmi ise bir önceki çeyreğe göre %12,7 artış gösterirken, YP ($) bazda sektör ortalamasının üzerinde %5,1 yükseliş kaydetmiştir. Böylece bankanın 3Ç’de %119 düzeyinde olan kredi-mevduat oranı (KMO) 4Ç’de %106 düzeyine gerilemiştir. Bu da 2013 ilk çeyrekten bu yana en düşük seviyeye işaret etmektedir.

• Net faiz marjı 4Ç’de 34 bp daraldı – 4Ç’de bankanın TÜFEX gelirlerinin çeyreksel bazda %37’lık artış göstermesine karşın, TL kredi-mevduat makasında görülen daralma nedeniyle bankanın swap maliyetleri ile düzeltilmiş Net Faiz Marjı (NFM) bir önceki çeyreğe göre 34 bp daralmıştır. TÜFEX gelirleri hariç tutulduğunda ise bu gerilemenin 48 bp’ye ulaştığını hesaplıyoruz.

• Komisyon gelirlerinde güçlü artış – İş Bankası’nın 4Ç18’de net ücret & komisyon gelirleri bir önceki çeyreğe göre %15, yıllık bazda ise %39 oranında artış göstererek 1,3 mlr TL ile beklentimizin %3 üzerinde gerçekleşmiştir. Komisyon gelirlerinde görülen güçlü artışa karşın bankanın 4Ç’de çeyreksel bazda %20 gerileyen net faiz gelirleri ve yüksek seyreden swap maliyetleri sonucunda çekirdek gelirleri beklentimize paralel çeyreksel bazda %21 azalmıştır. Ayrıca 4Ç’de bankanın 350 mn TL’lik çözülen serbest karşılık (toplam serbest karşılıkları 1,55 mlr TL’den 1,2 mlr TL’ye geriledi) nedeniyle diğer faaliyet gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre %127 artış göstermesi net karı olumlu etkilemiştir. Bankanın iştiraklerinden elde ettiği gelir ise 4Ç18’de bir önceki çeyreğe göre %19,4 gerileyerek 728 mn TL olarak gerçekleşti.

• TKO %4,15 ile beklentimize yakın gerçekleşti – 4Ç18’de İş Bankası’nın sektöre paralel olarak Takipteki Krediler Oranı (TKO) bir önceki çeyreğe göre artarak %3,4’den %4,1 düzeyine çıktı. (Mevduat bankaları TKO ortalaması:%4,6) Bankanın 3Ç’de makro göstergelerin güncellenmesi ve TL’deki değer kaybı nedeniyle önemli derecede artan toplam karşılık giderlerinin 4Ç’de çeyreksel bazda %72 oranında gerilemesi net karı desteklemiştir. Detaylı bakıldığında, 4Ç’de özel karşılık giderleri çeyreksel bazda %5,8 artış göstermesine karşın, 594 mn TL’lik karşılık iptal edilmesi toplam karşılık giderlerinde gerileme sağlamıştır.

• Faaliyet giderleri %10 geriledi – Bankanın 4Ç18’de faaliyet giderleri çeyreksel bazda %10 gerileyerek 1,85 mlr TL ile beklentimizin %15 altında gerçekleşmiştir. Bankanın bu dönemde sandık (TİBAŞ Mensupları Emekli Sandığı Vakfı) için önceki çeyreklerde ihtiyaten ayırdığı 365 mn TL’lik karşılığı iptal etmesi (net etki: 128 mn TL) tahminimizde sapmaya neden oldu. 12 aylık olarak bakıldığında, giderler yıllık bazda %9,0 ile ortalama enflasyonun (%16,0) oldukça altında artış göstermesini olumlu olarak değerlendiriyoruz.

• Özkaynak karlılığı %14,6’ya ulaştı – İş Bankası’nın 3Ç’de %12,2 düzeyinde olan özkaynak karlılık oranı 4Ç18’de %14,6 düzeyine ulaştığı görülmektedir. Bankanın 4Ç’de çözdüğü 350 mn TL’lik serbest karşılık tutarı hariç bakıldığında yılsonu özkaynak karlılık oranı %13,8 düzeyindedir. İş Bankası’nın 2017 sonunda %16,7 düzeyinde olan konsolide olmayan Sermaye Yeterlilik Rasyo (SYR)’su 2018 sonunda %16,5’e gerilemiştir.

• “Endeks Üzeri Getiri”ye revize ediyoruz – İş Bankası için 2019 yılsonu net kar tahminimiz 6,2 mlr TL olup, bu da yıllık bazda %8,7 düşüşe işaret etmektedir. Banka hisseleri 2019 tahminlerimize göre 3,9x F/K ve 0,5x P/D ile işlem görmektedir. Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %14,0, bankacılık endeksine göre %12,3 daha iyi performans sergilediği görülmektedir. İş Bankası için 6,78 TL olan hedef fiyatımızı ve uzun vadede “AL” önerimizi korurken, hisse performansını göz önünde bulundurarak kısa vadede “Endekse Paralel Getiri” olan önerimizi “Endeks Üzeri Getiri” olarak revize ediyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.