İndeks Bilgisayar 2022 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (10.05.2022)

INDES 1Ç22 Finansal Analiz

Şirket 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %89 artışla 69mn TL piyasa beklentisinin üzerinde 103,3mn TL net kâr açıkladı. Ana ortaklık net kârı bir önceki çeyreğe göre ise artan maliyet baskısı ve kur farkı net gelirlerindeki azalışın etkisiyle %61 geriledi. Yıllık bazda ise finansman giderlerinin sınırlı baskısı haricinde tüm bilanço kalemlerinde olumlu bir seyir gözlemliyoruz. Şirketin net satışları yıllık bazda %80, çeyreklik bazda ise %29 artış göstererek piyasa beklentisi 4,94mlr TL’nin üzerinde 5,17mlr TL olarak gerçekleşti. Yıllık bazda maliyetlerdeki artışın göreceli olarak cirodaki artışın altında kalması brüt kâr (220mn TL) ve brüt kâr marjı (%4,3) üzerinde pozitif etki yaratmıştır.

Bir önceki çeyreğe göre ise artan maliyet baskısı nedeniyle tersi bir durum söz konusudur. Güçlü operasyonel performansın sürmesi ile birlikte faaliyet giderlerindeki artışın cirodaki artışın görece altında kalması yıllık bazda net faaliyet kârı (NFK) ve esas faaliyet kârında (EFK) sırasıyla %115, %157 yükselişler ile sonuçlanmıştır. Çeyreklik bazda ise esas faaliyetlerden diğer net gelirlerdeki (kur farkı gideri) azalış EFK üzerinde baskı yaratmıştır. Şirket 1Ç22 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %110 artışla 174,88mn TL FAVÖK elde etmiştir. (Piyasa beklentisi: 150mn TL) Karlılık oranlarını incelediğimizde; yıllık bazda istikrarlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz.

Bir önceki çeyreğe göre ise maliyet baskısı ve kur farkı net gelirlerindeki azalış marjları sınırlı negatif etkilemiştir. Şirketin ilgili dönemde hazır değerleri 1,91mlr TL, net nakit pozisyonu ise 705,24mn TL seviyesine yükselmiştir. Şirketin likidite oranları güçlü pozisyonlarını sürdürmektedir. Kur riskine karşı bilanço dışı yöntemler uygulayan şirketin YP net varlık pozisyonu 1,02mlr TL’dir. Hisse fiyatı bilişim sektörü ortalamaları ile karşılaştırıldığında sektöre göre oldukça iskontolu fiyatlanmaktadır. 1Ç22 finansallarını genel olarak değerlendirdiğimizde; bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü operasyonel performansa karşın, finansman giderlerindeki artışın sınırlı baskısı çeyreklik bazda ise artan maliyetler ve kur farkı net gelirlerindeki azalışın karlılık üzerinde yarattığı baskıya karşın beklenti üstü ciro, FAVÖK ve net kârı pozitif değerlendiriyoruz. Hisse fiyatı üzerinde kısa/orta vadede olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul