İhracat Rakamları / Mayıs 2013

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2013 Mayıs Ayı İhracat Rakamlarını açıkladı.

İhracat mayısta yüzde 8.6 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 20. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın yanı sıra çok sayıda bakan, bürokrat, STK Başkanı ve işadamının katılımıyla İstanbul Cevahir Otel’de gerçekleştirildi.

Genel Kurulda 2012 yılı performans sıralamasında ilk 10’da yer alan ihracatçı firmalar ile 26 farklı sektörde en çok ihracat yapan 3’er firmamızın temsilcilerine ödülleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve diğer bakanlarımız tarafından takdim edildi.

1990’lı yıllar Türkiye için kayıp yıllar oldu

Konuşmasının başında geleceğe odaklanırken geçmişi de unutmadıklarını ifade eden TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1990’lı yılların Türkiye’nin koalisyonlarla idare edildiği, siyasi ve ekonomik istikrarın olmadığı, terörün zirve yaptığı yıllar olduğunu söyleyerek “bu yıllar her açıdan Türkiye için kayıp yıllar oldu.” dedi.

1993-2002 arasında reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme hızının ortalama binde 8 olduğunu, ortalama enflasyonun ise yüzde 70’lere ulaşarak rekor kırdığını ifade eden Büyükekşi bu yıllarda faizlerin yüzde 100’leri aştığını söyledi.

1990’lı yıllarda yıllık ihracatımızın 15 milyar dolar civarında olduğunu belirten TİM Başkanı Büyükekşi, kişi başına ihracatımızın ise yıllık sadece 250 dolar seviyesinde olduğunu söyledi. .

“O dönemlerde bırakın 10 yıllık bir stratejik hedef geliştirmeyi, işletmelerimizin 6 aylık bir nakit planı yapabilmesi bile neredeyse imkansızdı” diyen Büyükekşi, Türkiye’nin 1990’lı yıllarda 1 yılda yaptığı ihracatı 2000’li yılların sonunda bir ayda yapabilen bir konuma yükseldiğini ve bu başarılı tablo karşısında kişi başına ihracatın da 8,5 kat artarak 250 dolardan 2.100 dolarlara ulaştığını açıkladı.

Türkiye son 10 yılda 1 trilyon dolar ihracat yaptı

Türkiye’nin ihracatçıları olarak 2002-2012 döneminde dünyanın 242 ülke ve gümrük bölgesine mal satarak son 10 senede toplamda 1 trilyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade eden TİM Başkanı Büyükekşi, 10 yılda; Almanya’ya 109 milyar, İngiltere’ye 69 milyar, Irak’a 45 milyar, Rusya’ya 40 milyar dolarlık mal ihracatı yaptıklarını söyledi.

TİM Başkanı Büyükekşi, ihracatçılar olarak önümüzdeki 10 yılda da ülkemize 3 trilyon dolarlık döviz kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı için devasa hedefleri olduğunu söyleyen Mehmet Büyükekşi, ihracatımızı 500 milyar dolara, milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi başına gelirimizi 25 bin dolara, kişi başına ihracatımızı 6250 dolara, şu anda 17 olan 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımızı 25’e, bugün 12 olan 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan firma sayımızı 50’ye yükseltmeyi ve 10 yılda 10 dünya markası yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hedeflere değerler sistemimizi değiştirerek ulaşacağız

Bu hedeflere ulaşmak için ilk sıraya değerler sistemimizi değiştirmeyi aldıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, aklı, bilimi, bilgiyi en üst sıraya koyacak, yenilikçilik ve yaratıcılık için tam bir özgürlük ortamı sağlayacak, gelecek 10 yılda mucizevi değişim yaratacak, inovasyonu, katma değeri, tasarımı, markalaşmayı en üst sıraya çıkaracak bir değerler zincirini tüm Türkiye’ye yaymak istediklerini ifade etti.

Çözüm sürecine değinen ve bu süreç ile birlikte Türkiye’nin yepyeni bir ufka açılacağını gördüklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, başından beri çözümün, barışın, huzurun, kalkınmanın, toplumsal refahın yanında olduklarını, sürecin başarılı olmasıyla ihracatta çok daha büyük atılımlar yapacaklarını belirtti.

TİM İhracatçı Eğilim Anketinin sonuçlarına göre ihracatçılarımızın yüzde 76’sı çözüm sürecinin başarılı olacağına inandıklarını ifade eden Büyükekşi, yatırımları ve ihracatımızı şahlandıracak çözüm sürecini yeni anayasa ile taçlandırmamız gerektiğine inandıklarını belirti.

Birbiri ardı sıra Fitch, Moody’s ve JCR kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin notunu yükselterek yatırım yapılabilir ülke seviyesine çıkardıklarını vurgulayan Büyükekşi, Türkiye’nin 23 yıl önce kaybettiği yatırım yapılabilir ülke notunu üç kurumdan birden alarak tescillemeyi başardığını, 52 yıllık aradan sonra Türkiye IMF ile borç defterini kapatma başarısını gösterdiğini ve artık IMF’ye kaynak önerebilen bir ülke haline geldiği söyledi.

TİM Başkanı Büyükekşi, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda büyük bir sıçrayış yapma imkânı olduğunu belirterek bu sıçrayışın son aşamasının Türkiye’nin AB üyeliği olacağını, TİM olarak da başından beri AB üyeliğinin Türkiye’ye sınıf atlatacağına inandıklarını belirtti.

Önümüzdeki 10 yıldaki ihracat hedefimiz 3 trilyon dolar

Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen ve önümüzdeki 10 yılda 3 trilyon dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini belirten TİM Başkanı Büyükekşi, büyüme modelinin ihracata dayalı hale getirilmesini, kaynaklarımızı yeniden düzenleyerek öncelikle döviz kazandırıcı faaliyetler için kullanılmasını, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak nitelikteki başarılı çalışmalarımıza devam edilmesini, nitelikli işgücünü geliştirmek için eğitimdeki güçlü reformlara devam edilmesini, kayıtdışı ekonomi ile mücadele edilmesini esnek iş gücü piyasası oluşturulmasını, ihracatın altyapı ihtiyacının karşılanmasını ve ihracatçının finansman ihtiyacını karşılanmasını istediklerini söyledi.

İhracat artışını destekleyecek üç ana büyüme platformu

İhracat artışımızı destekleyecek üç ana büyüme platformu olduğunu söyleyen TİM Başkanı Büyükekşi, bu platformdan birincisinin daha rekabetçi, katma değeri yüksek ürünlerle büyümeye devam etmek ve pazarları çeşitlendirmek, ikincisinin yurtdışından daha fazla sermaye çekerek içeride üretimi ve ihracatı artırmak, üçüncüsünün ise yurtdışında güçlü markalara yatırım yaparak bütün rekabetçi pazarlarda var olmak olduğunu söyledi.

TİM, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm ihracatçılarımıza ulaşıyor

Genel Kurul esnasında dağıtılan TİM Faaliyet Raporuna da dikkat çeken Büyükekşi, bu raporda geçen sene yaptığımız genel kurulumuzdan bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları detaylı bir şekilde anlattıklarını, üllkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar tüm ihracatçılara ulaşmaya devam ettiklerini ve TİM’in yaptığı aylık ihracat açıklamalarıyla Edirne’den Rize’ye, Antalya’dan, Diyarbakır’a il, ilçe demeksizin Anadolu’ya ihracatı aşıladıklarını söyledi.

En son açıklanan teşvik paketlerinin tüm Anadolu’da yaygınlaşması amacıyla Sayın Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan ile birlikte Muş’ta, Şanlıurfa’da, Van’da, Diyarbakır’da ve Çanakkale’de teşvik tanıtım toplantıları yaptıklarını söyleyen Büyükekşi, 2012 Haziran – 2013 Nisan döneminde düzenlenen toplam yatırım teşvik belgelerinin 68,3 milyar seviyesine geldiğini özellikle Güneydoğu bölgemizdeki teşvik başvuruları adeta patlama yapmış durumda olduğunun altını çizdi.

Çok sayıda ihracatçı işadamını bu illerimize götürerek teşvik imkânlarını yerinde inceleme fırsatı bulduklarını anlatan Büyükekşi, sadece yurtiçine heyet düzenlemediklerini, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımızın liderliğinde dünyanın her coğrafyasına ticaret heyetleri düzenlediklerini söyledi.

TİM dünyaya açılıyor

Hem farklı pazarlara açılmak, hem de mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek amacıyla, 2012 yılında Amerika’dan, Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya 13 ülkede sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini açıklayan Büyükekşi, ihracatçılarımızın uyguladığımız pro-aktif stratejiler sayesinde ana pazarımız Avrupa, büyük sıkıntı içerisinde olmasına ve ihracatımız içerisindeki payı gerilemesine rağmen, Avrupa krizinden en az hasarla çıkmayı başardıklarını ifade etti.

Mayıs ayında ihracatta yüzde 8,6 artış var

Konuşmasının son bölümünde Mayıs ayı ihracat rakamlarına değinen Büyükekşi, Türkiye’nin Mayıs ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artışla 12 milyar 722 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, ilk 5 ayda ihracatın yüzde 4,4 artarak 62 milyar 272 milyon dolara, son 12 aylık ihracatın ise yüzde 9,5 artışla 153 milyar 674 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Mayıs ayında en fazla ihracatı yüzde 11,6 artışla otomotiv sektörünün yaptığını açıklayan TİM Başkanı Büyükekşi, ikinci sırada yer alan kimyevi maddeler sektörünün ihracatının yüzde 6,2, üçüncü sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatının ise yüzde 6,8 arttığını ifade etti.

AB’ye ihracatın Mayıs ayında yüzde 7 arttığını açıklayan Büyükekşi, Ortadoğu’ya ihracatın yüzde 8, BDT’ye yüzde 12, Afrika’ya ise 8 arttığını söyledi.

En fazla ihracat yapan ilk 10 ili değerlendiren TİM Başkanı Büyükekşi, Mayıs ayında en fazla ihracat artışını yüzde 15 ile Denizli ve Gaziantep’in yaptığı ifade ederken, Hatay’ın ihracatının yüzde 13, Adana’nın yüzde 12, İzmir’in yüzde 11, Bursa’nın yüzde 9, İstanbul’un yüzde 7, Kocaeli’nin yüzde 6 arttığını söyledi. Büyükekşi, Ankara’nın ihracatının Mayıs ayında yüzde 4, Manisa’nın ise yüzde 5 azaldığını belirtti.

Mayıs ayında en fazla ihracatı, aylık bazda yüzde 0,2 gerilemeye rağmen Almanya’ya gerçekleştirdiğimizi açıklayan TİM Başkanı Büyükekşi, ikinci Irak’a ihracatımızın yüzde 14,9, üçüncü İngiltere’ye yüzde 0,3, dördüncü Rusya’ya yüzde 0,6, beşinci İtalya’ya ise yüzde 11,4 arttığını söyledi.

Mayıs ayında ön plana çıkan ülkeleri Libya, Çin, Cezayir, Yemen, Hollanda, İspanya olarak açıklayan TİM Başkanı Büyükekşi, Mayıs ayında Libya’ya ihracatımızın yüzde 85, Çin’e ihracatımızın yüzde 45, Cezayir’e ihracatımızın yüzde 55, Yemen’e ihracatımızın yüzde 67, Hollanda’ya ihracatımızın yüzde 28, İspanya’ya yüzde 27 arttığını belirtti.

TİM – Türkiye İhracatçılar Meclisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir