İçeriden Öğrenenlerin Ticareti (Insider Trading) nedir?

İçeriden öğrenenlerin ticareti Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Cezai Sorumluluk” Başlıklı 47/A-1 maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

“Sermaye Piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak, sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek içerden öğrenenlerin ticaretidir…”

Kaynak: SPK.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.