Holding endeksi yakalayacak mı?

Holding endeksi: Piyasaya göre gücünü koruyacak mı?

Temmuz yazısında aşırılıktan bahsetmiştik: piyasa rasyolarına göre fiyat hareketleri yüksek dalgalanmaya girmeye başlamıştı. Her yükselişte ileri yönelik performanstan yediğini düşündüren hareketler oluşuyordu. Temel analiz rasyolarıyla belirtecek olursak: fiyat/kazanç normal çizgisinden pozitif sapma gösteriyordu. Bunun sonucu düzeltme ve tekrar normalleşme aşaması olmalıydı. Hatta çizgi altı kalarak ucuz algısının oluşması ve “kelepire hücum” dönemi beklenebilirdi. Temmuzdan eylüle normalleşirken, kelepire hücum dönemi son haftalara yayılmış oldu.

Açıktır ki burada destek/direnç gibi yanıltıcı, tarafsız olmayan ifadeler kullanmıyoruz. Eğitim amaçlı da olsa bu tür ifadelerin kullanımı, tüm zamanların aynı koşullar altında yaşandığı anlamına gelmektedir. Hatta bu gerçek dışı hale inanılması için her tür çalışma da takip edilebilmektedir. Tersine: faaliyet halindeki her piyasa kendine özgü davranış rasyoları yaratır. Bu şekilde rasyonalize edilecek piyasa hareketlerini geçmişle kıyaslamak daha doğru olacaktır. Daha iyisi de zamanla oluşacaktır.

Bulunduğun yerden geçmişe bakmak: ucuz/pahalı çizgisi nerede?

Destek-direnç çalışmalarıyla yeni eylem planları üretilirken, bir grup da göreceli hareketler üzerine çalışıyor olabilir. Göreceli hareketler veya kıyaslanan durumlar veya piyasa rasyoları: hemen hepsi daha normalize okuma fırsatı vermektedir.

Mayıs 0.94 zirvesi – Ağustos/Eylül 0.88 dibi

Mayıs zirvesi sonrası BIST100 piyasa endeksine karşı neden kayıplar yaşandığını destek, direnç yerine göreceli bakış üzerinden görmek mümkündür. Holding endeksi piyasayı yenerken, dalgalanması arttırıyordu. Bu durum da birikimli kazançların “taşınamaz yük” haline gelmesini sağlamakta idi. Sebep sonuç gözüyle bakarsak, belirleyici dalgalanma her parametre üstünde olabilir.

Hareketli ortalama tek başına anlamsız

Normalize edemediğiniz her mutlak değer yanıltıcı kalabilir ve bu olasılık zamanla artabilir. Mayıs zirvesi Holding endeksi için ne kadar aşırı idiyse, ağustos-eylül dibi de öyle olmuştur. Bandın genişliğini, sınırlarını belirleyen dalgalanma miktarı yanında şekli olmaktadır.

Eşikler yükselişini durdurmuşken olabilecekler:

– mayıs 2023 zirvesine götüren ortam oluşuyor mu?

– o dönemki dalgalanma ve hareketli ortalama gelişimini göz önüne almalıyız

– o dönemden çıkarılacak sayısal notlarla günümüzü kıyaslamak gerekir

– burada sayısal notlardan bahsederken, herhangi haber veya sözlü sezgileri dışlıyoruz

– mayıs 2023 ortamında hareketli ortalamadan aşırı sapma dikkat çekiyordu

– devamını sağlayacak gösterge gelişimi üremediğinden BIST100 endeksi veya piyasaya göre pahalı kaldı

– Ekim ayına girerken günlük ortalama altındayız: 0.912  (ortalama tercihi doğrulanmayla belirlenebilir)

– bu ortalama üstündeki/altındaki hareketleri birikimli değerlendirince: negatif sapmaları değerli bulabiliriz