Ham Petrol: Ayı-Boğa Ekseni

Ayı – Boğa ekseni: ham petrol

Ham petrol üzerine aralık 2021 ortasındaki yazımızda baskın eğilim üzerine yazmıştık: %75 artış sonrası %45 civarına yerleşen dönemsel getiri görmekteyiz. Bunu bir kaldıraç üzerinden belirtmek gerekirse: aralık ayından bugüne görülen “sıra dışı” hızlı yükselişin sebebi olan kaldıraç-manivela gücü beklenenden öte pozitif olmalıydı. Beklenenden öte gelişme bir sonuçtur ve sebebinin piyasada gizlenmiş veri kombinasyonlarına bağlayabiliriz. Veri kombinasyonlarını farklı bakışla veya modelle ortaya koymaya devam ediyoruz.

20 yılın hikayesi: kaldıraç etkisi ama nasıl?

Bu durumu tüm formasyonların temeli olarak da görebiliriz: incelenen grafik kolayca takip edilecek parçalara ayrılır. Bu parçaların eş işlem dönemi (gün, ay, hafta) içermesi geneldir ama farklı şekilde de olabilir. Bilinen matematik sabitler üzerinden de gidilebilir ama bu daha karmaşık hesaplar için tercih edilebilir. Burada basitçe eş zaman dilimlerine ayırmak yeterlidir. Yani sonuç alınabiliyorsa bu yol tercih edilebilir.

Haftalık bazda son 20 yılla baktığımızda bu zaman dilimlerinin bulguları göze çarpıyor: Basit takip açısından 6 parçaya ayırınca: geçmişte kalan parçaların ortalamalarından yukarı sapma eğiliminin daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bu aşamada haftalık ve uzun dönem bakıyoruz: 10, 20 haftalık parçalar işimizi görebilir. Geçmişte bu ortalamalardan yukarı sapma sıklığını daha yüksek görmekte idik. Bir başka deyişle söylenebilecek en temel tespit: kaldıracın soluna veya sol ucuna gidildikçe sağına veya sağ ucuna hareket farklılığı (pozitif sapmalar vb.) artmaktadır. Bu tür anormal, sıra dışı hareketler kural tabanlı veya algoritma bazlı sistemleri tetiklemektedir.

20 yılın tortusu: daha güçlü boğa eğilimi

Herkesin yüzeysel cevaplar peşinde koşarak aradığı cevaplardan biri bu: yön nereye?

—-> kaldıraç etkisinde görülen denge farklılıklarından dolayı gerilimden beslenen boğa baskısı artarak devam ediyor

Gerilim 2022?

Pek çok varlık piyasasında görülen “yıla başlangıç noktası” hamlesi devam etmektedir: Zaman dilimlerine böldüğümüzde yukarıda belirtilen tespitlere benzeri görülmektedir: giderek artan prim dağılımı anormallikleri veya dengesizlikleri.

—-> 25 günlük hareketli ortalamalardan pozitif sapmanın giderek artacağı aşırılıklara karşılık, altına sarkma eğilimini daha az sıklıkta göreceğiz.