Halk Bankası Hisse Yorumu / Alan Yatırım – (05.09.2018)

Halk Bankası Hisse Yorumu

Analist Yorumu
Bankacılık sektöründe, mevcut durumdaki yüksek faiz ortamında sektör olarak kredi büyümesinde yavaşlama görülmesiyle birlikte, mevduat fonlama maliyetinin yükselmesi ve takipteki kredilerdeki artış riski nedeniyle bankacılık sektörünü önermemekteyiz. Kamu bankası olarak Halk Bankası’nın bilançosunda öz sermayenin payının, özel sektör bankalarına kıyasla düşük olması ve kamu bankalarının TL tarafında daha ağırlıklı olması, kamu bankalarını TL’ye karşı daha duyarlı hale getirmektedir. Bu durumu ek olumsuz faktör olarak değerlendirmekteyiz. Bankacılık sektörü hisseleri yerine TL’nin değer kaybından olumlu etkilenen sanayi şirketlerinin tercih edilmesini önermekteyiz.

Genel Bilgiler
T. Halk Bankası bankacılık sektöründe faliyet göstermekte olup, 1,152 milyon US$ piyasa değerine sahiptir. Şirketin halka açıklık oranı %49 seviyesindedir. Son durumda 2.2x fiyat/kazanç ve 0.3x piyasa değeri/defter değeri çarpanlarından işlem görmektedir. Bankanın aktif karlılığı %12 seviyesindedir. Banka yıllık bazda 8,374 milyon TL net faiz geliri ve 3,430 milyon TL net kar elde etmiştir.

Bilanço
Bankanın 2018 Haziran dönemi bilançosunda 28,258 milyon TL özsermayesi ve 1,250 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. Bankanın toplam bilanço büyüklüğü 356,830 milyon TL’dir. Bankanın toplam mevduat büyüklüğü 221,935 milyon TL (geçen çeyrek dönem 200,450 milyon TL) ve verilen kredilerin toplam büyüklüğü ise 239,758 milyon TL (geçen dönem 217,693 milyon TL) seviyesindedir. Banka bilanço büyüklüğü içerisinde özsermaye %8 oranı ile yer teşkil etmektedir.

Gelir Tablosu
Şirket 2018 Haziran son bilançosunda 1,845 milyon TL net kar açıkladı. Net kar geçen yıla göre -%25 azaldı. Aynı dönemde bankanın toplam faiz gelirleri 15,195 milyon TL ile geçen yıla göre %40 artış gösterirken toplam faiz giderleri ise 10,716 milyon TL ile geçen yıla göre %68 arttı. Bunun sonucunda bankanın net faiz geliri 4,480 milyon TL ile yıllık bazda %0 büyüdü.

Kar Marjları
Bankanın 2018 Haziran döneminde özsermaye karlılığı %12.0 ile geçen yıldaki %14.8 seviyesine göre gerilerken aktif karlılığı ise %1.11 (geçen yıl %1.32) oldu.

Piyasa Çarpanlarına göre Prim/İskonto Analizi Şirketin piyasa çarpanlarını son 5 yıllık dönemdeki ortalamalar ile kıyasladığımızda Fiyat/Kazanç oranına göre %60 iskontolu ve Piyasa/Defter Değeri rasyosuna göre ise %67 iskontolu durumdadır.

Hisse Performansı
Şirketin hisse performansını incelediğimizde son bir ayda hisse fiyatı %6 düşerken (BIST100 -%3), son 3 aylık dönemde %14 geriledi (BIST100 -%4) ve yıllık dönem getirisi -%58 (BIST100 %16) oldu.

Teknik Analiz
Şirketin hisseleri kısa vadeli düşüş, orta vadeli düşüş ve uzun vadeli düşüş trendinde bulunmaktadır. Hissenin kısa vadeli destek seviyeleri 5.93, 6.09 ve direnç seviyeleri ise 6.26, 6.42 görünmektedir. Diğer teknik indikatörlerden RSI’a göre hisse, aşırı satım bölgesine yaklaşmaktadır ve MACD’ye göre de düşüş trendindedir.