Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (7.01.2021)

TATGD; Koç Holding, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm varlıklarını 240 milyon TL bedelle sattı / sınırlı olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY12.33
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Koç Holding iştiraki Tat Gıda, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm varlıklarını 240 milyon TL bedelle Çallı Gıda’ya sattı. Toplam satış bedeli KDV hariç 240 milyon TL olup, bu tutarın 105 milyon TL’si Gayrimenkullerin Bedeli, 51.756.727 TL’si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 9A20 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83.2 milyon TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir. Şirketin 3Ç20 tarihli finansal tablolarında satışı gerçekleşecek olan tüm varlıklara ilişkin net defter değeri yaklaşık 155 milyon TL olarak hesaplanmaktadır.
 1997 yılında Koç topluluğu SEK hisselerinin %68’ini satın almıştı. Sek’i alan Çallı Gıda ise 50 seneyi aşkın bir süredir gıda pazarına farklı kollarda tedarikçilik yapıyor.
 Haberin hisse performansına sınırlı olumlu bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

BIMAS; Brüt 2,0 TL kar payı dağıtımı gerçekleştirecek / nötr

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY76.45
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Şirketin 06.01.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karara göre; brüt=net 2,0 TL, net 1,70 TL kâr payı ödenmesine olağanüstü yedeklerden nakit kâr payı dağıtımının 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına onay verilmiştir. Haberin hisse performansına nötr bir etkisi olacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten