Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (4.05.2020)

YKBNK; Hedef fiyatımızı hisse başına 2,80 TL’ye düşürürken önerimizi AL olarak revize ediyoruz (önceki 3.31 TL ve TUT)

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY2.10
Hedef Fiyat/Hisse TRY2.80
Getiri Potansiyeli 33%

 Yapı Kredi Bankası (YKB) 1Ç20 finansallarını Perşembe günü açıkladı. Banka konsolide olmayan finansallarında 1,129 milyon TL net kar açıklarken bu rakam 4Ç19’a göre dört kat artışa işaret ederken yıllık bazda %9.0 düşüş gösterdi. YKB’nin 1Ç20 dönemsel özsermaye getirisi ise %10.9 olarak gerçekleşti.

 YKB bu dönemde 2.Grup ve 3.Grup kredileri için karşılık ayırma oranlarını bir önceki döneme göre sırasıyla 130 bps ve 370 bps artırarak %14.6 ve %66.2’ye yükseltti. Dolayısıyla, takipteki alacaklar için toplam karşılık ayırma oranı %103.0 seviyesine ulaşmıştır.

 Açıklanan net kar rakamı 1,069 milyon TL olan konsensüs tahminini ve bizim 1,089 milyon TL olan tahminimizi kısmen aşmıştır.

 Hedef fiyatı hisse başına 2,80 TL’ye düşürürken önerimizi AL olarak revize ediyoruz (önceki 3.31 TL ve TUT). 2020 yılındaki kar tahminlerimizde reel GSYH büyüme oranını %0 ve 2020 yılı sonunda TL’nin ABD doları karşısındaki değerini ~ 7.00 seviyesinde varsaydık. Bu varsayımlara dayanarak net karşılık gideri tahminimizi 7.15 milyar TL’ye yükselttik. Önceki tahminimiz ~ 6,3 milyar TL. Ayrıca, 10y tahvil faizlerinin önceki tahmin dönemimizde %10.20’den %11.80’e yükselmesi nedeniyle risksiz faiz oranımızı 200 baz puan artırarak %14.00’a yükselttik. YKB için hedef fiyatımızı hisse başına 3.31 TL’den 2.80 TL’ye düşürdük. YKB’nin diğer bankalara kıyasla değerlemesini cazip buluyoruz. Tahminlerimize göre YKB 12-ay ileriye 3.87x F/K ve 0.38x F/DD çarpanları ile işem görmektedir. Kar tahminlerimize göre bankanın özsermaye karlılığı sektör ortalamasına göre daha hızlı yükselirken fiyat çarpanlarının halen iskontolu olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca, bankanın güçlü sermaye oranlarını (%17.5 SYR ve %14.5 Çekirdek SYR), takipteki alacakları için %103 seviyesine ulaşan karşılık ayırma oranı, geniş likiditesi (TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının iyileşmiş olması ve toplam mevduatın krediye dönüşüm oranının %90 seviyesinde bulunması) nedeni ile Yapı Kredi Bankası için tavsiyemizi AL olarak revize ediyoruz.

TSKB; Hedef fiyatı hisse başına 1.57 TL’ye düşürürken AL tavsiyemizi sürdürüyoruz

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY1.05
Hedef Fiyat/Hisse TRY1.57
Getiri Potansiyeli 50%

 TSKB, 1Ç20 finansal sonuçlarını Perşembe günü açıkladı. Bankanın konsolide olmayan net kar rakamı 160 milyon TL olarak açıklanırken dönemsel özsermaye karlılığı ise %11.5 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme gore %6.5, bir önceki yılın aynı dönemine gore ise %13.5 oranında daralmıştır.

 TSKB’nin açıklamış olduğu net kar rakamı 164 milyon TL’lik konsensüs tahmininin ve bizim 165 milyon TL tahminimizin çok hafif altında gerçekleşti. Beklentimizin gerisinde kalan net faiz geliri ve beklentimizin üzerinde gelen karşılık giderleri operasyonel karı beklentimizin altına çekmiştir. Türev ve Yabancı para işlemlerinden kaynaklanan ticari kar beklentimizin altında kalan operasyonel karlılığı dengelemiştir.

 Hedef fiyatı hisse başına 1.57 TL’ye düşürürken AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2020 yılında kar tahminlerimizde reel GSYİH büyüme oranını %0 ve 2020 yılı sonunda TL’nin ABD doları karşısındaki değerini ise ~7.00 seviyesinde varsaydık. Bu varsayımlara dayanarak net karşılık gideri tahminimizi 500 milyon TL’ye çıkardık. Önceki tahminimiz 396 milyon TL seviyesinde idi. Ayrıca, 10y tahvil faizlerinin önceki tahmin dönemimizde %10.20’den %11.80’e yükselmesi nedeniyle risksiz faiz oranımızı 200 baz puan artırarak %14.00’a yükselttik. Bu nedenle TSKB için hedef fiyatımızı hisse başına 2.00 TL’den 1.57 TL’ye düşürdük. TSKB’nin istikrarlı iş modeline rağmen yapısına rağmen düşük değerleme çarpanları ile işlem gördüğünü düşünüyoruz. TSKB’nin 12 ay ileriye dönük F/K ve F/DD çarpanları sırasıyla 3.55x ve 0.45x’dir. Bankanın en zayıf kısmı 3.Grup krediler için ayırdığı %33.6’lık düşük karşılık oranıdır. Bu oranın 2020’de kademeli olarak toparlanıp %50’ye yaklaşmasını ve daha sonra 2021’de %70’e yaklaşmasını bekliyoruz. Bu nedenle kar tahmin modelimizdeki finansal sağlamlığın artabileceğini fiyatlıyoruz. Banka, 2020 yılında büyüme hedefine kolayca ulaşmak için yeterli sermayeye (SYR: % 17.5 ve Çekirdek SYR Oranı: %12.0 BDDK’nın destek düzenlemeleri olmadan) ve likiditeye sahiptir. Bu nedenle TSKB için AL olan önerimizi sürdürüyoruz. Son derece güçlü sermaye oranları, 220 milyon TL serbest karşılık tamponu, geniş likidite ve düşük kaldıraç (8,6x), 2020’nin geri kalanında daha güçlü kredi genişlemesi için destekleyici niteliktedir.

ANACM; 1Ç20 FAVÖK ve net kar beklentiyi aştı

 Anadolu Cam, 1Ç20’de 1,112 milyon TL gelir (Konsensus: 1,088 milyon TL), 285 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 275 milyon TL) ve 116 milyon TL net kar (Konsensus: 88 milyon TL) açıkladı. Satış gelirlerindeki güçlü büyüme ve kar marjlarındaki ılımlı artış finansal sonuçları desteklerken, net kar ortalama piyasa beklentisini aştı. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

 Anadolu Cam’ın satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %43 oranında arttı. Satış hacmi %21, fiyatlama ve ürün miksi %13 ve kur etkisi %9 katkı sağladı.

 Brüt kar yıllık %53 artışla 395 milyon TL’ye ulaştı; 1Ç19’da %33,2 olan brüt kar marjı %35,5 düzeyine yükseldi. Faaliyet giderlerinin satışlara oranında sınırlı bir artış görülürken, FAVÖK yıllık %46 artışla 285 milyon TL oldu.

 Yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi altında USD cinsi Eurobond yeniden değerleme geliri olarak 44 milyon TL kaydedildi.

SODA; 1Ç20 FAVÖK ve net kar beklentiyi aştı

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY5.84
Hedef Fiyat/Hisse TRY8.60
Getiri Potansiyeli 47%

 Soda Sanayi, 1Ç20’de 1,176 milyon TL gelir (Konsensus: 1,104 milyon TL), 309 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 276 milyon TL) ve 403 milyon TL net kar (Konsensus: 374 milyon TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar ve net kar ortalama piyasa beklentisini aştı. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumlu etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.  Soda Sanayi’nin satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24 oranında arttı. Soda Külü ve krom kimyasalları ürün gruplarında %5 hacim artışı görüldü. Soda külünde 574 bin ton, krom kimyasallarında ise 35 bin ton satış hacmi gerçekleşti. 1Ç19’da %45 olan Şişecam Elyaf Tesisi kapasite kullanım oranı %68’e yükseldi; 11.900 ton üretim, 15.500 ton satış hacmi kaydedildi.  Brüt kar yıllık %42 artışla 424,5 milyon TL oldu; 1Ç19’da %31,5 olan brüt kar marjı bu çeyrekte %36,1 düzeyine ulaştı. Faaliyet giderlerinin kontrollü artışı ile birlikte FAVÖK yıllık %55 artışla 309 milyon TL oldu, FAVÖK marjı 521 baz puan artarak %26,3 seviyesine yükseldi.  Yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi altında USD cinsi Eurobond yeniden değerleme geliri olarak 95 milyon TL kaydedildi. Şirket’in 891 milyon TL tutarında USD cinsi sabit faizli menkul kıymet portföyü bulunmaktadır.

AKGRT; 1Ç20 Finansalları Değerlendirmesi

 Aksigorta 1Ç20 finansal sonuçlarını Perşembe günü akşam açıkladı. Şirket bu dönemde 89.4 milyon TL kar elde etti. Kar rakamı bir önceki döneme göre %16.5 oranında daralırken geçen yılın aynı dönemine göre %14.3 oranında artış göstermiş, dönemsel özsermaye karlılığı ise %44.0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 1Ç20’de prim üretimi yıllık bazda %16.6 oranında artarken, operasyonel marjlardaki iyileşme karlılıktaki artışı desteklemiştir.

 Şirketin hasar yönetimini kontrol altında tutma çabası operasyonel marjlardaki toparlanmanın en belirgin nedenlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Önümüzdeki iki çeyreklik dönemde prim üretiminin ekonomideki genel yavaşlamaya bağlı olarak yavaşlamasını bekliyoruz. Ancak ekonomideki bu yavaşlama hasar frekanslarını olumlu yönde etkileyerek marjların daha yüksek olmasını sağlayarak dengeleyici bir faktör olabilir.

 Bunun yanısıra düşük faiz ortamındandolayı şirketin finansal gelirlerinin de 2020 yılında bir önceki yıla göre düşebileceğini tahmin ediyoruz.

 Aksigorta yönetimi 2020 yılında prim üretimi artışının %15-25 bandında olmasını beklemekle birlikte mevcut ekonomik ortamın bu beklentiye bir risk teşkil edebileceğini düşünmektedir.

 Kar tarafında ise %10’a kadar bir artış olabileceği değerlendirilmektedir.

 Şirket yönetiminin bu beklentilerinden yola çıkarak 2020 için F/K ve F/DD çarpanlarının yaklaşık 4.6x ve 1.75x olabileceğini düşünüyoruz. Özsermaye karlılığının %40’ın üzerinde kalması durumunda hissenin 2.25x-2.50x bandında bir F/DD çarpanını hak edebileceğini düşünüyoruz.

AGHOL; AG Anadolu Grubu Holding Genel Kurulu temettü dağıtılmamasına karar verdi

 AG Anadolu Grubu Holding Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun 13 Mart tarihli hisse başına brüt 0,1231858 TL temettü dağıtım önerisini TTK’ye eklenen geçici madde uyarınca onaylamadı ve temettü dağıtılmamasına karar verdi.

SISE; 1Ç20 Operasyonel sonuçlar ortalama piyasa beklentisinin hafif üzerinde

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY4.85
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.30
Getiri Potansiyeli 51%

 Şişecam, 1Ç20’de 4,615 milyon TL gelir (Konsensus: 4,542 milyon TL), 987 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 909 milyon TL) ve 442 milyon TL net kar (Konsensus: 455 milyon TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. Net finansal giderler ve vergi gideri kalemleri yıllık bazda artış gösterirken, net kar beklentinin altında kaldı.

 Şişecam’ın satış gelirleri 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %18 oranında arttı. Satışların %33’ü düz cam, %24’ü cam ambalaj, %22’si kimyasal, %16’sı cam eşya ve %6’sı diğer operasyonlardan kaynaklandı. Yurtiçi gelirin payı %41 oldu.

 Brüt kar yıllık %16 artışla 1,496 milyon TL oldu. Düz cam segmentindeki marj azalışı, cam ambalaj, cam eşya ve kimyasal segmentleri ile kısmen telafi edilirken, Şişecam’ın brüt kar marjı 1Ç19’a kıyasla 40 baz puan azalışla %32,4’e geriledi.

 Şirket bu çeyrekte USD cinsi Eurobond yeniden değerleme geliri olarak 316 milyon TL kaydetti (1Ç19: 221 milyon TL).

OTKAR; 1Ç20 Operasyonel sonuçlar ortalama piyasa beklentisinin hafif üzerinde

 Otokar’ın satışları, geçen yıla göre %9 artarak 459 milyon TL olarak gerçekleşti (1Ç19 419 milyon TL). İhracat geliri 292 milyon TL olarak gerçekleşti (1Ç19 305 milyon TL). Toplam ciro içinde ihracatın payı %64 olarak gerçekleşti (1Ç19 %73). Brüt Kar 150 milyon TL (1Ç19 104 milyon TL), brüt kar marjı %32,8 (1Ç19 %24,7) olarak gerçekleşti. Şirketin 2020 ilk üç aylık finansal sonuçlarına göre 22 milyon TL net dönem karı oluşmuştur (1Ç19 11 milyon TL net zarar). 1Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif pozitif bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.

TKRCM; 1Ç20 FAVÖK beklentinin hafif altında, net kar beklentiyi aştı

 Trakya Cam, 1Ç20’de 1,519 milyon TL gelir (Konsensus: 1,526 milyon TL), 212 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 231 milyon TL) ve 161 milyon TL net kar (Konsensus: 117 milyon TL) açıkladı. Şirket’in FAVÖK rakamı ciro ve marj daralmasından olumsuz yönde etkilenirken, yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi altında kaydedilen Eurobond yatırımları yeniden değerleme geliri finansal sonuçları destekledi.

 Trakya Cam’ın satış hacmi 1Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3 oranında azalırken, satış gelirleri yıllık %1 oranında azalış gösterdi. Kur çevrim etkisi, satış hacmi, fiyatlama ve ürün miksinden kaynaklanan olumsuz etkiyi dengeledi. Satış gelirlerinin %54’ü uluslararası operasyonlardan kaynaklanırken, yurtiçi satışların payı %46 oldu.

 Hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle brüt kar marjı yıllık 327 baz puanlık bir azalışla %28,6’ya geriledi. Faaliyet giderlerinin satışlara oranında da artış görülürken, FAVÖK yıllık %26 oranında azalarak 212 milyon TL düzeyine geriledi. 1Ç19’da %18,7 düzeyinde olan FAVÖK marjı %14’e geriledi.

 Yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi altında USD cinsi Eurobond yeniden değerleme geliri olarak 125 milyon TL, ilişkili karşılık geliri olarak 3 milyon TL kaydedildi.

TUPRS; İzmir Rafinerisinde Üretim Duruşu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY90.80
Hedef Fiyat/Hisse TRY110.00
Getiri Potansiyeli 21%

 Şirketin 20 Nisan’da paylaşmış olduğu 2020 beklentilerinde aşağı yönlü revizyonla ve küresel ölçekte düşen petrol ürünleri talebi ile uyumlu şekilde, İzmir rafinerisi 1 Temmuz tarihine kadar üretime ara veriyor. İzmir rafinerisi toplam ham petrol işleme kapasitesinin %40’ına işaret etmekte. Şirket 2020 kapasite kullanım oranı beklentisini 2020 için %95-100 seviyesinden %80-85 seviyesine indirmişti. Haberin etkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN