Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (15.02.2021)

OTKAR; Hisse başına brüt 16,6666 TL temettü ödemesi / nötr

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY392.50
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Otokar Yönetim Kurulu, 24 Mart 2021 tarihinde hisse başına brüt 16,6666 TL’nin temettü olarak ödenmesini önerdi. Söz konusu miktar son kapanışa göre %4.2 oranına temettü verimliliğine işaret etmektedir. Haberin hisse performansı üzerindeki etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

PETKM; Etilen-nafta spread’i geçen hafta yükseldi / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY4.98
Hedef Fiyat/Hisse TRY6.50
Getiri Potansiyeli 31%

 Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta spread’i Şubat ayının 2. haftasında haftalık bazda 50,0 USD (%9) artışla 607,2 USD seviyesine yükseldi. Spread’in azalmasında etilen fiyatındaki %4’lük artış ile nafta fiyatındaki %1’lik azalış etkili oldu. Hatırlanacağı üzere spread önceki 2 hafta toplam 89 USD azalış göstermişti.

 Mayıs 2020’deki dip seviyesinden (287 USD) itibaren yükseliş eğiliminde olan spread’de yılın son iki ayında yükselişin hızlandığı görülmüştü (30 Ekim 2020: 361 USD, 8 Ocak 2021: 652 USD). Önümüzdeki dönemde aşılama ile birlikte mobilitenin artması nafta fiyatlarında artışa neden olabilir. Bu durumda etilen talebinin güçlü kalıp kalmayacağı etilen-nafta spread’i ve dolayısıyla Petkim’in karlılığı üzerinde belirleyici olacaktır. Spread’in 2021 boyunca yüksek seviyelerde kalmasına dair riskler görmekle birlikte ilk çeyrek dönemde yıllık bazda yüksek seviyelerin korunabileceğini tahmin ediyoruz. Önceki iki hafta daralan spread’in bu hafta artış göstermesini PETKM için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten