Gram altın primleri sindiriyor

Gram altın: 2022 dalgalanması piyasayı güçlü tutuyor

Hareketli ortalamaların altına düştükçe güçlenen gram altın, her prim hamlesinde dalgalanma oluştursa da ana trend bozulmamaktadır.  Bu durumda dalgalanmaların dağılımına bakıyoruz ve genel tablonun bozulmaktan uzak olduğunu görmekteyiz.

Hareketli ortalamalar kıyas: baskı ne yönde gelişiyor?

Haftalık ortalama Basit Üstel Sapma
5 dönemi 1180 1187 Negatif
10 dönem 1154 1161 Negatif
20 dönem 1124 1127 ~Nötr
50  dönem 1040 1023 Pozitif
100 dönem 845 882 Negatif
200 dönem 607 686 Negatif

Hareketli ortalamaların seviyeleri kıyaslanınca farklı hikayeler oluşuyor. Üstel hareketli ortalamanın baskıda olduğu dönemlerde pozitif sapma oluşurken, tersi durumda kısa uçta (yakın vadede) aşırı alım belirtileri oluşmaya başlamış demektir. Bu belirtilerin gücünü de ortalamalar üzerinden hesaplanan dalgalanmalar vermektedir. Zaten başarı hikayesi de bu dalgalanmaları okumaktan geçiyor. Basitçe ifade edersek: baskı dönemleri piyasanın aşırı satış dönemleri ve yeni alım dalgası için fırsat anlamına gelmektedir. İncelenen zaman ölçeği günlük dalgalanmalardan uzaklaştıkça hikayesi daha güçlü okunmaktadır. Algı daha pozitif olmaktadır.

Haftalık hareketli ortalama tablosundan görüldüğü gibi uzun dönem ortalamalarda üstel hareketli ortalama baskındır. Özellikle 200 haftalık ortalamada bu daha belirgindir. Bu her zaman ayı piyasasına girildiği anlamına gelmemektedir. Bu baskının “ucuz” algılanmasını vurgulayacak dalga dağılımı söz konusu olabilir. Bu dağılıma bakmadan cevabı kesinleştirmemek gereklidir. Hatta regresyon doğrusu da kullanılabilir. Tamamen bakış açısıyla ilgili tercih yapılabilir ama ortalamaların tek başına anlamı yoktur. Ortalamaların yukarı aşağı kesilmesi bile çoğu kez yanlış yorumlanabilmektedir.

Yukarıdaki tablodan devam edersek: 20 haftalık ortalamalar üzerinde kararsızlık görülmektedir. Bu kararsızlık bir tarafın galibiyetiyle sona erecektir. Hemen 50 haftalık ortalamaya bakarak aslında ne olduğunu daha rahat görebiliyoruz: 50 haftanın son dönemleri ciddi baskı içindedir. Bu baskıya tepki hamlesi beklenmesi normaldir (yine dalga dağılımına bakmak gereklidir. Bunun sonucu olarak 20 haftalık ortalama da akışa uyacak ve üstel ortalamada yukarı ivmenin hızlanacağını göreceğiz. Bu ihtimal genel trend beklentisine de uygun görünmektedir.

2023: Boğa piyasası güçleniyor

– aylık ortalamalar üzerinden kıyasladığımızda da baskıya tepki yükselişi güçleniyor
– aylık bakış, haftalık bakıştaki belirsizliklerin de silinmesini sağlamaktadır
– üst vade eğilim baskısı belirleyici olarak sürmektedir