Garanti BBVA Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (13.01.2022)

Güçlü operasyonel performans

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL 11.74
Hedef Fiyat TL 16.50
Potansiyel Getiri 41%

Garanti için 12 aylık hedef fiyatımızı 16.5TL olarak güncelliyoruz ve AL tavsiyemizi yineliyoruz (önceki hedef fiyat 14.6TL). Hedef fiyatımızı arttırmamızda beklentilerimizden çok daha kuvvetli gelişen ilk 9 ay sonuçları ve güncel makro ekonomik senaryomuz etkili oldu. 12 aylık hedef fiyatımız %41 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Garanti güncel 2022 tahminlerimize göre 0.6x F/DD ve 3.3x F/K oranları ile işlem görmektedir. Banka için 2021 net karından yaklaşık %5 temettü verimliliği hesaplıyoruz.

 BBVA’in gönüllü pay alım teklifi hisse için tampon oluşturmaktadır: BBVA 16 Kasım 2021’de 12.20TL hisse başına gönüllü pay alım teklifi açıkladı. İşlemin 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

 Güçlü sermaye yeterlilik oranları: Garanti’nin sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları sırasıyla %17.8 ve %15.1 seviyelerinde (BDDK esneklikleri hariç %17.3 ve %14.6 seviyesinde). Bankanın kaldıraç oranı da 8.1x gibi düşük bir seviyede.

 Muhafazakar aktif kalitesi yönetimi ve güçlü tamponlar: Garanti son yıllarda 6.6 milyar TL serbest karşılık ayırdı ve bu oynaklığın arttığı dönemlerde banka için tampon olacaktır. Bankanın toplam ve 3. evre karşılık oranları sırasıyla %149 ve %69 seviyelerinde ve bu oranlar rakiplerine göre daha yüksek düzeyde. 2.evre kredilerin toplam krediler içindeki payı ise %16.4 seviyesinde.

 Rakiplerinin üzerinde özsermaye karlılığı yaratımı değerlemede ekstra primi hak ettirmektedir: 2022’de Garanti’nin %29 net kar artışı elde etmesini bekliyoruz ve sermaye karlılığının yaklaşık %19 seviyesinde öngörüyoruz (2021T: %17.2). Bu özkaynak karlılığı seviyesine göre bankanın 0.7x-0.8x PD/DD seviyesine ulaşmasını makul değerlendiriyoruz

 Riskler: i) Ekonomik büyümede yavaşlama, aktif kalitesinde ciddi bir bozulmaya sebep olabilir, ii) Karlılıkları olumsuz etkileyebilecek düzenlemeler.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım