Coca Cola İçecek Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (13.01.2022)

Yüksek potansiyel cazip fiyat

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL 102.70
Hedef Fiyat TL 184.00
Potansiyel Getiri 79%

Coca Cola İçecek (CCOLA) için AL tavsiyemizi korurken hedef fiyatımızı yeni makro ve operasyonel tahminlerimizle birlikte 184.0 TL (önceki 111.2 TL) olarak belirledik. Şirketin özellikle yurt dışı faaliyetlerindeki yüksek büyümeyi, Özbekistan (CCBU) pazarına girişini ve yüksek nakit yaratma kabiliyetini (9A21 itibariyle 0,5x Net Borç/VAFÖK oranı) beğenmeye devam ediyoruz. Bunlara ek olarak %60 paya sahip yurt dışı operasyonların TL’deki değer kaybına karşı önemli bir koruma sağladığı görüşündeyiz. Şirketin 2021-24 döneminde yıllık ortalama %40 satış ve VAFÖK büyümesi ve yüksek tek haneli hacim yükselişi yakalamasını bekliyoruz. Tüm bu olumlu unsurlar ışığında 2022 tahminlerimiz üzerinden 3,6 FD/VAFÖK ve 7,1 F/K çarpanlarını hissede yatırım açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

 2022’de güçlü bir performans potansiyeli. 2021’de organik olarak %14,2 hacim artışının ardından CCOLA’nın 2022’de %5 gibi tatminkar diyebileceğimiz bir organik büyüme yakalamasını bekliyoruz. Bunun üzerine Özbekistan’ın 2022’de tüm yıl konsolide edilmesi, TL’deki değer kaybı ve Türkiye’deki fiyat ayarlamaları sonucunda satış, VAFÖK ve net kar büyümelerinin sırasıyla %70, %62 ve %76 olacağını öngörüyoruz.

 Özbekistan’da yeni ufuklar. 2021’de CCOLA iki farklı işlem (biri Özbekistan devleti diğeri The Coca Cola Company ile olmak üzere) sonucunda CCBU’nun tamamını 342 milyon dolara satın aldı. İşlemin çarpanları CCBU’nun 2020 rakamları üzerinden 11,4 FD/VAFÖK ve 174 F/K gibi makul diyebileceğimiz bir seviyeden gerçekleşti. Özbekistan’ın gelişime açık bir pazar olmasından dolayı burada CCOLA açısından ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz. 2022 yılında ülkenin toplam hacimler içindeki payının %7 2021-30 arasındaki ortalama hacim büyümesinin ise %9 oranında olacağını tahmin ediyoruz.

 Marjlar bir miktar geri gelebilir. Ham madde maliyetlerindeki artışlar neticesinde 2022 yılında VAFÖK marjında yıllık bazda yaklaşık 1 puan gerileme beklesek de (şirket yönetimi 0-1 puan arası bekliyor) %20,1 olan VAFÖK marjı tahminimizin uzun yıllar ortalamalarının üzerinde kalacağını düşünüyoruz.

 Riskler — i) Beklenenden düşük satış hacimleri ii) Beklenenden yüksek hammadde fiyatları iii) Para birimlerinde değer kayıpları

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım