Garanti BBVA Hisse Yorumu / Şeker Yatırım – (11.01.2023)

Rakiplerini geride bırakan marjlar, güçlü serbest karşılıklar

Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 26.72 TL
Hedef: 39,39 TL
Getiri Potansiyeli: %47

Güçlü vadesiz mevduat tabanı, uygun maliyetli mevduat yapısı, olası risklere karşı yüksek serbest karşılıklar, yüksek getirili kredi dağılımı ve Grup 2 krediler için ayırdığı yüksek karşılıkları gözönünde bulundurarak AL olan tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Bankanın olası riskler için ayırdığı 8 milyar TL tutarındaki serbest karşılıkları piyasa değerinin %7‘sine tekabül etmektedir ve orta vadede karlılığı korumada önemli bir tampon oluşturmaktadır.

Bankanın net karının 2023 yılında 2022 yılına göre %19 oranında daralmasını bekliyoruz. 37,75 TL olan hedef fiyatımızı 39,39 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %47 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2023T 2,3x F/K (Benzerlerine göre %13 iskontolu) ve 0,6x F/DD çarpanlarıyla ve %30,3 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Banka rakiplerini geride bırakan net faiz marjı performansı ile öne çıkmaktadır. Tüfe endeksli tahvillerin özkaynaklara oranı %58 seviyesinde olup rakipleri arasındaki en düşük seviyededir ve marj gelişiminin enflasyona duyarlılığı görece sınırlıdır. Yüksek getirili kredi dağılımı ve vadesiz mevduatların ağırlığındaki lider konum marj gelişiminde avantaj sağlamaktadır. Vadesiz mevduatların oranı %48 olup rakipler arasındaki en yüksek orandır ve mevduat maliyetlerinde avantajlı durumu sürdürmeye katkı sağlayacaktır.

Rakip ortalamasının üzerinde ücret ve komisyon gelirleri gelişimi. Ücret ve komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerini karşılama oranı %72,6 olup rakipleri arasındaki ikinci en yüksek seviyededir. 2023 yılında ödeme sistemlerinin ve iştiraklerin desteği ile ücret ve komisyon gelirlerinde %41 artış modelliyoruz.

Aktif kalitesi yönetiminde sınıfının en iyisi performansı. Bankanın TGA rasyosu %2,9 olup rakipleri arasındaki en düşük seviyedir. Yakın izlemedeki krediler için ayırdığı karşılıklar ise %21,6 seviyesinde olup rakipleri özel bankalar arasındaki en yüksek seviyedir. Toplam kredilerin %14,6’sı kredi kartlarından oluşmakta olup, sektör ortalaması %7,7 göre yoğunlaşmaya işaret etmektedir.

Beklentimizden daha olumsuz seyreden sorunlu kredi oluşumu ve fonlama maliyetleri hisse performansında olumsuz etki yapabilir.

Kaynak: Şeker Yatırım