Garanti BBVA 2020 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (30.04.2020)

Beklentilerin altında sonuçlar. Hedef fiyat 10,58 TL’den 10,15 TL’ye indirildi.

Tavsiye AL
Hedef fiyat (TL) 10.15
Artış potansiyeli (%) 21%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 10.58

Garanti BBVA 1Ç20 solo finansal sonuçlarında beklentilerin altında 1,631 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %33,5 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,858 milyon TL olan tahminimizin ve yine 1,858 milyon TL olan piyasa beklentisinin %12,2 altında gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %5,3 azalarak %12,6 oranında ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen diğer bankacılık gelirleri ile diğer karşılıklar ve beklentileri aşan kredi karşılıkları sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin altında gerçekleşmiştir. Banka LYY kredisinin yeniden değerlemesi sebebiyle 550 milyon TL tutarında yüksek bir seviyede karşılık ayırmıştır. Ek olarak Banka %4 seviyesinde olan büyüme tahminini %0 olarak revize etmiştir.

Sabit seyreden marjlar, güçlü net ücret ve komisyon gelirleri gelişimi, TL bireysel krediler büyümesinde hızlı artış, yabancı para kredilerde artış, 520 milyon TL tutarında yüksek ticari kar, kontrollü faaliyet giderleri artışı, TGA rasyosunda toparlanma (- 40 baz puan) ve revize edilen IFRS9 varsayımlarına paralel yüksek seyreden kredi riski maliyeti çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

1Ç20 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif negatif bir etki bekliyoruz. Banka 2020 bütçesinde henüz bir revizyona gitmemiştir ancak, TGA rasyosu, kredi riski maliyeti, net faiz marjı, net ücret ve komisyon gelirleri büyümesi ve özkaynak karlılığı beklentilerinde aşağı yönlü; kredi büyümesinde yukarı yönlü potansiyel olabileceği belirtilmiştir.

Hisse için 21% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 10,58 TL olan hedef fiyatımızı, 2020-2022 net kar rakamlarında gercekleştirdigimiz aşağı yönlü revizyonlar sonrasi 10,15 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %21 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2020T 5,0x F/K (Benzerlerine göre %26 primli) ve 0,6x F/DD çarpanlarıyla ve %12,5 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Sabit seyreden net faiz marji. Swap maliyetleri ve Tüfe endeksli tahvil gelirlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda sabit seyrederek %5,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki toparlanma (+%112) marjları olumlu etkilerken kredi mevduat makası çeyreksel bazda 10 baz puan artmıştır. Tüketici kredilerindeki güçlü büyüme marjlar için olumludur.