Garanti Bankası 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (28.10.2022)

Güçlü çekirdek gelirler ile beklentimizin üzerinde net kar (+)

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 23,9
Hedef Fiyat (TL) 30,0
Uzun Vadeli Öneri: TUT

Garanti Bankası 3Ç22 dönemi için 16,4 mlr TL olan beklentimizin %6,6 üzerinde 17,5 mlr TL (ç/ç:+%35,9, y/y:+%360,2) net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 17,0 mlr TL düzeyinde oluşmuştu. 3Ç22’de temel olarak çekirdek gelirlerin tahminlerimizden güçlü gerçekleşmesi, net kar beklentimizde yukarı yönlü sapmaya neden oldu. Modelimizdeki güncelleme sonucunda Garanti Bankası için 22,5 TL olan hedef fiyatımızı 30,0 TL’ye yükseltiyoruz, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerilerimizi koruyoruz.

• TL kredilerde pazar payını arttırdı – Garanti Bankası’nın yılın üçüncü çeyreğinde TL kredi hacmi çeyreksel %14,0 ile sektör ortalamasının hafif üzerinde büyüme göstermiş olup, bu dönemde özel mevduat bankaları arasındaki pazar payı da %19,4’e (önceki: %19,2) yükseldi. 3Ç’de kredi büyümesinde ticari krediler ve kredi kartları segmenti ön plana çıktı. 3Ç22’de bankanın YP kredi portföyü dolar bazında %11,9 düşüş ile daralmaya devam etti (2Ç22:-%11,6). Banka’nın 3Ç22’de menkul kıymet toplamı çeyreksel %21,5 arttı, regülasyon etkisi ile sabit faizli TL menkullerin toplam içerisindeki payı %26’ya çıktı (2Ç22: %20). Diğer yandan, Garanti Bankası’nın 3Ç22’de TL mevduatları %20,1 ile sektöre paralel güçlü artış gösterirken, vadesiz mevduatın toplam içerisindeki ağırlığı ise %48,2’ye geriledi (2Ç22: %49,7).

• Artan TÜFEX gelirleri net faiz marjını olumlu etkiledi – Banka’nın 3Ç22’de kredimevduat makasındaki olumlu gelişimin yanı sıra, enflasyon varsayımındaki revizyon neticesinde TÜFEX gelirlerinin çeyreksel %198 artış ile 11,1 mlr TL düzeyine ulaşması, bu dönemde net faiz gelirlerine %64,1 yükseliş getirdi. Böylece 3Ç’de bankanın swap dahil net faiz marjı 345 bp iyileşme sergiledi. Ayrıca bankanın 2022 3.çeyrekte komisyon gelirleri çeyreksel %26,9 ile oldukça güçlü artış göstererek beklentilerimizi aştı. 9A22 dönemi için bu gelirler yıllık bazda %82,5 büyüme kaydetti, banka yönetiminin yıl sonu için bütçelemiş olduğu artış ise %60’ın üzerindedir. Diğer yandan, bankanın 3Ç22’de operasyonel giderleri bir önceki çeyreğe göre %31,9 yükselmesine karşın, güçlü gelir performansının yardımı ile gider/gelir oranı %21,0’den %19,4 düzeyine geriledi. 3Ç22’de 500 mn TL ilave serbest karşılık ayıran Garanti Bankası’nın kümülatif kur etkisi hariç net risk maliyeti %1,27’ye çıktı (6A22: %1,16). Banka’nın 3Ç22’de net karı çeyreksel %35,9 artarak 17,5 mlr TL’ye ulaşarak beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşti, çeyreklik özkaynak karlılık oranı %57,6 oldu (2Ç22:%49,5).

• Değerleme ve öneri – 3Ç22 finansal sonuçları ardından banka yönetimi yıl sonu beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Banka yıl sonu için %45’in üzerinde özkaynak karlılığı beklediğini açıklamıştı (9A22: %49). Garanti Bankası 2022 net kar tahminimizi 42,0 mlr TL’den 55,0 mlr TL’ye revize ediyoruz, bu da %51,0 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Son bir ayda gösterge endekse göre %1,2 daha iyi performans gösteren banka hisseleri, 2022T’ye göre 1,9x F/K, 0,8x PD/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Modelimizdeki güncelleme sonucunda Garanti Bankası için 22,5 TL olan hedef fiyatımızı 30,0 TL’ye yükseltiyoruz, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerilerimizde değişikliğe gitmiyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım