Ford Otosan 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (28.07.2023)

“Ford Otosan’ın İkinci Çeyrek Net Dönem Karı 6.727mn TL ile Piyasa Beklentisinin Bir Miktar Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 965,00 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 1.280,00TL

Ford Otosan’ın 2Ç2023 net dönem karı 6.727mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 6.558mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 6.387mn TL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen diğer faaliyet gelirleri (kur farklı kaynaklı) olmuştur. Ford Otosan’ın 2Ç2022’deki net dönem karı 3.704mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %123,9 oranında artmış ve 73.553mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artışın büyük bir kısmı yurtdışı satış gelirlerindeki %104’lük yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satış gelirlerindeki artış %192 olmuştur. Yurtdışı satışlar 2Ç2023’de 2022’nin aynı çeyreğine göre adetsel bazda %63,6 artarken, yurtiçi satışlar ise %70,4 yükseliş kaydetmiştir. İlgili dönemde brüt kar %122,3 artışla 11.455mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı 0,1 puan azalışla %15,6 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel giderler geçen senenin aynı dönemine göre %183,3 artmış ve 3.667mn TL olmuştur. 3.413mn TL’lik diğer faaliyet gelirleriyle birlikte faaliyet karı %176,8 artışla 11.201mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 2,9 puan artmış %15,2 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %103,6 artışla 8.449mn TL olurken, FAVÖK marjı 1,1 puan azalmış ve %11,5’i göstermiştir.  Finansman tarafında net 3.900mn TL gider kaydedilmiştir. 2Ç2022’deki net finansman giderleri 676mn TL idi. Şirket 2Ç2023’de 575mn TL’lik vergi gideri yazmıştır Bu gelişmeler neticesinde 2Ç2023 net dönem karı 2Ç2022’ye göre %81,6 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 2,1 puanlık azalışla %9,1 olarak hesaplanmaktadır. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 6A2023 net dönem karı 12.080mn TL ile 6A2022’ye göre %85,7 artmıştır.

Şirket ayrıca 2023 yılı yurt içi beklentilerini revize etmiştir. Buna göre perakende satış adedi beklentisi 90-100bin adetten 110-120bin adete yükseltilmiştir. 550-570bin adet olan yurtdışı satış beklentisi ise aynı kalmıştır. Diğer taraftan toplam üretim tahmini ise 630-660bin adet olup değişmemiştir. Ek olarak, 1.000-1.050mn EUR arasında yatırım harcaması öngörüsü de sabit kalmıştır.

Ford Otosan’ın hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki güncellemelere bağlı olarak,  755,00TL’den 1.280,00TL‘ye yükseltiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım