FOMC Tutanakları Nedir? Nasıl Yorumlanır?

FOMC Nedir?

Amerika 1913 yılında Federal Rezerv Kanunu ile para politikası uygulama sorumluluğunu Merkez Bankasına(FED) vermiştir. Federal Rezerv “para politikası” nı üç araç kullanarak kontrol eder; bunlar açık piyasa işlemleri, döviz müdahaleleri ve reeskont oranıdır.

FOMC (The Federal Open Market Commitee), ABD Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi’dir. FOMC’nin istihdamı artırmak, enflasyonu ve makroekonomik denge unsurlarını kabul edilebilir bir düzeyde tutmak ve ekonomik büyümeyi sağlayıcı tedbirler almak gibi önemli görevleri vardır.

FOMC on iki üyeden oluşur.

FOMC Toplantı Kayıtları ne zaman açıklanır ve neden önemlidir?

FOMC yıl içerisinde 8 kez düzenli olarak toplanır. FOMC Toplantı Kayıtları, FED toplantılarından üç hafta sonra açıklanır. Ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerde bulunur ve para politikalarını belirler.

FOMC Toplantı Tutanakları FED toplantısının ayrıntılı metnidir. Toplantı kayıtlarında; FED toplantıları kararlarının ardındaki sebepler, FOMC üyelerinin makroekonomik görünüme ilişkin bakış açıları, ekonomik tedbirlerin ve faiz kararlarının yürürlükte kalma süresi ve gelecek dönemlere yönelik tahminler yer almaktadır. Yatırımcılar, FED’in para politikalarında oluşabilecek değişiklikler için bu ayrıntılı metin içinde ipuçları ararlar.

FOMC Toplantı Kayıtları nasıl yorumlanır?

FOMC Tutanaklarını yorumlarken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

FED Faiz Oranı Kararları: FED’in faiz oranı ile ilgili ileriye dönük projeksiyonlarının ne yönde olacağına dair ip uçlarını göz önünde bulundurmak gerekir.

Enflasyondaki Görünüm: Düşük enflasyon veya yüksek enflasyon oranlarının risklerinden korunmak için uygulanacak para politikasını göz önünde bulundurmak gerekir. (Parasal genişleme ya da parasal sıkılaştırma)

Ekonomik Görünüm: FED’in istihdama, konut ve imalat sektörüne yönelik öngörülerini göz önünde bulundurmak gerekir.

Üye Görüşleri: FED toplantısında alınan kararların oybirliğiyle mi, yoksa oy çokluğuyla mı alındığı, hangi üyenin ne yönde fikir beyan ettiği, gelecekteki FED kararları için önemli bir ipucudur.

Uygulanan bu politikalar ve ileriye yönelik projeksiyonlar dolarda değer artışlarına veya değer kayıplarına neden olabilir.

Tera Menkul Blog

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir