Esenboğa Elektrik 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Trive Yatırım – (1.04.2024)

Finansal Değerlendirme

Esenboğa Elektrik son dönem bilançosunda 231.44 Mln TL kâr açıkladı. Şirket 2023/12 döneminde 231.44 Mln TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/12 döneminde %66.62 oranında artarak %24.99 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %-41.63 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 926.19 Mln TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66.58 azalış göstermiş olup 391.77 Mln TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %102.76 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/12 döneminde %17.77 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %33.13 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %23.43 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %59.57 azalış göstermiş olup 303.04 Mln TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 91.81 Mln TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %78.92 azalış göstermiştir. Favök marjı 2023/12 döneminde %32.72 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %41.74 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %3.51 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %18.63 artış göstermiş olup yıllık bazda %3.51 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %1.56 artış göstermiş olup %49.65 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: Trive Yatırım