Esenboğa Elektrik 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (10.11.2022)

3Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 3Ç22 dönemi ana ortaklık net kârı yıllık %42, çeyreksel bazda ise %19 yükselişle 137,1mn TL seviyesine ulaştı. Cari dönemde hâsılat yıllık %221, çeyreklik %13 artarak 272,4mn TL düzeyinde gerçekleşti. 3Ç22 döneminde (Eliminasyon hariç) inşaat/taahhüt gelirleri yıllık %99 artışla 168,5mn TL, elektrik üretim geliri ise %84 artarak 151,6mn TL olmuştur.

3Ç22’de 152mn TL’ye yükselen maliyetler oransal olarak net çeyreklik hâsılatın gerisinde kalırken, yıllık bazda %461’lik dramatik yükselişle hâsılatın oldukça üzerinde gerçekleşmesi sonucu kârlılık baskılanmıştır. Böylece brüt satış kârı yıllık %108, çeyreklik %22 artarak 120,4mn TL olmuştur. Faaliyet giderleri düşük seyrini korumuştur. Cari dönemde kur farkı gelirlerindeki artıştan kaynaklı diğer faaliyet net geliri belirgin bir artışla 88,1mn TL’ye ulaşarak kârlılığı etkileyen en önemli ikinci unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu durumun da etkisiyle esas faaliyet kârı çeyreklik %28, yıllık bazda %251 artışla 201,3mn TL seviyesine ulaşmıştır. Şirket 3Ç22 döneminde yıllık %88, çeyreklik %14 yükselişle 138,6mn TL’lik FAVÖK elde etmiştir. Şirket’in 3Ç21 döneminde 42,5mn TL düzeyinde net finansman geliri bulunurken 3Ç22’de kur farkı giderlerinden kaynaklı 24,1mn TL’lik net finansman giderinin oluşması kârlılığı sınırlı miktarda olumsuz etkilemiştir.

Kâr marjlarında önceki yılın aynı dönemine göre sert düşüş dikkat çekmektedir

Kâr marjlarındaki çeyreklik değişim incelendiğinde maliyet kontrolünden dolayı bir miktar iyileşme görülmektedir. Yıllık bazda ise EFK marjı dışındaki marjlarda dramatik maliyet artışından kaynaklı oldukça belirgin bir gerileme olmasına karşın yüksek seviyeler korunmuştur. Net kâr marjı 63,4 puan düşüşle %50,3, FAVÖK marjı 36 puan düşüşle %50,9 olmuştur.

Bilanço kalemlerine bakıldığında likidite oranlarında görece sınırlı gerileme görülmesine rağmen makul seviyeler korunmuştur. Şirket’in USD cinsi varlıklarındaki azalmaya bağlı olarak yabancı para net varlık açığı 161,7mn TL’den 411,9mn TL’ye yükseldi.

Operasyonel verimliliğin korunmasına karşın yıllık marjlardaki belirgin gerilemeyi göz önünde bulundurarak 3Ç22 finansallarını sınırlı negatif olarak yorumluyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul