Esenboğa Elektrik 2022 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (12.08.2022)

2Ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 2Ç22 dönemi ana ortaklık net kârı çeyreklik %73, yıllık %834 artışla 115,2mn TL’ye ulaştı. Net kârdaki artışta iki unsur önemli rol oynamakta olup ilki hâsılatın çeyreklik %121, yıllık %287 artışla 241,7mn TL’ye yükselmesidir. İkinci önemli unsur ise, esas faaliyetlerden diğer net gelirlerin yıllık %387 artışla 63,5mn TL’ye ulaşmasıdır. 1Y22’de hâsılat önceki yılın aynı dönemine göre %240 artarak 351,3mn TL’ye ulaşmıştır. 1Y22 dönemi hâsılatı faaliyet bölümleri bazında incelendiğinde; 181,3mn TL’lik gelirin elektrik üretim bölümünden, 170mn TL’lik gelirin ise inşaat/taahhüt bölümünden sağlandığı görülmektedir. 2Ç22’de 143mn TL’ye yükselen maliyetler çeyreklik bazda hâsılata nazaran daha az artarken, yıllık bazda %445 ile hâsılattan oldukça yüksek artarak net kârı baskılamıştır. Böylece cari dönemde 98,8mn TL’ye ulaşan brüt satış kârı çeyreklik %199 ile güçlü artarken yıllık %173 ile görece sınırlı artmıştır. 2Ç22’de 5,1mn TL olarak gerçekleşen faaliyet giderleri görece düşük seyrini sürdürmüştür.

Şirket 2Ç22 döneminde 121,4mn TL’lik FAVÖK elde etmiştir. Esas faaliyetlerden diğer net gelirler, kambiyo gelirlerindeki artışın etkisiyle yıllık %387 artışla 63,5mn TL’ye ulaştı. Böylelikle esas faaliyet kârı (EFK) 2Ç22’de yıllık %227 artarken, çeyreklik bazda %5 düşüşle 157,1mn TL oldu. 1Ç22 döneminde 73,6mn TL’de bulunan finansman net gideri kambiyo giderlerindeki düşüşten kaynaklı 2Ç22’de 3mn TL’ye geriledi. Aynı zamanda 2Ç21 döneminde 62,4mn TL olarak gerçekleşen finansman net giderinin gerilemesinde kur korumalı mevduat hesabındaki artış etkili olmuştur. 2Ç22 kâr marjları yıllık bazda incelendiğinde; net kâr marjı, finansman net giderlerindeki düşüşe bağlı olarak 28 puan artışla %48’e yükseldiği görülmektedir. Diğer kâr marjlarında ise belirgin düşüş görülmesine karşın makul seviyeler korunmaktadır. Kâr marjları çeyreksel bazda incelendiğinde, diğer net gelirlerdeki kayda değer düşüşten kaynaklı olarak EFK marjının 85,5 puan, net kâr marjının ise 13 puan gerilediği görülmektedir.

2Ç22 bilanço kalemleri çeyreksel bazda incelendiğinde, kısa vadeli ticari borçlardaki artışın etkisiyle likidite oranlarında hafifçe gerileme oluşsa da makul seviyeler korundu. Türev araç varlık pozisyonundaki düşüşe bağlı olarak döviz pozisyonu 654,2mn TL’den -161,7mn TL’ye geriledi. 2Ç22 finansallarını; yıllık bazda artan maliyetlerin kârlılık üzerinde yarattığı baskıya karşın kâr marjlarında makul seviyelerin korunmasını, net finansman giderlerindeki düşüşü ve döviz pozisyonunun negatif bölgeye geçmesini göz önünde bulundurarak sınırlı negatif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul