Emlak Konut GYO 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (10.03.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2019/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %423,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %65,2 artışla 2.1 milyar TL olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre %44,1 artışla 5.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %21.509,2 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %257,7 artışla 850.3 milyon TL olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre %11,4 düşüşle 1.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3.984 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 2.196 baz puan artışla %40,8 olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre 1.355 baz puan düşüşle %21,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net zararı 3. çeyrekte 153.3 milyon TL olurken, 4. çeyrekte 577.6 milyon TL net karı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %238,5 artışla 577.6 milyon TL olmuştur. 2019 yılında bir önceki yıla göre net karı %38,5 düşüşle 780.5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,0 artışla 4.2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç19’da 2.083 mn TL satış geliri (kons: 1.723 mn TL) 850 mn TL FAVÖK (kons: 527 mn TL) ve 578 mn TL net kar (kons: 467 mn TL) açıklamıştır. Dördüncü çeyrekte şirketin faaliyet karlılığı ve net karı beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı ikinci yarısında hızla gerileyen faizler 4Ç19’daki görece güçlü finansalların ana nedenidir. Gelirlerdeki güçlü büyümenin yanında marjların da iyileşme kaydetmesi, fiyat indirimlerinin önceki çeyreklere göre daha düşük olduğu izlenimini vermektedir. Faaliyet giderlerinde görülen %23’lik artış, %65’lik gelir artışının önemli ölçüde altındadır. Pazarlama giderlerinde %3’lük düşüş yaşanmasının bu alanda olumlu etkisi olmuştur. Borçlanma maliyetlerindeki gerilemeye karşın, net borçtaki yükselişle birlikte şirket 152 milyon TL’lik net finansal gider kaydetmiştir. Çeyreklik bazda güçlü operasyonel sonuçlar ve zayıf baz etkisi nedeniyle şirketin net karı önemli ölçüde artmıştır. Şirket 2020 yılı için beklentilerini yinelemiştir. 2020 yıl sonu için; 640.371m2 brüt satış alanı (2019/12 hedef/gerçekleşme: 859km2/344km2), 5.118 milyon TL satış değeri (2019/12 hedef/gerçekleşme: 7.304 milyon TL/3.023 milyon TL) ve 1.125 milyon TL net kar (2019/12 hedef/gerçekleşme: 1.200 milyon TL/781 milyon TL) öngörmektedir. Hisse net aktif değerine göre %44 iskontolu işlem görmekte olup, finansal sonuçların hisse fiyatı üzerinde pozitif etki yaratması beklenebilir.