Ülker 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (10.03.2020)

“Ülker’in Net Dönem Karı 4Ç2019’da 164,6mn TL ile Beklentimizin Üzerinde Gerçekleşti…’

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 21,60 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 30,80 TL

Ülker’in 2019 yılının 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %27,9 oranında artarak 164,6mn TL’ye yükselmiş ve hem piyasa beklentisi olan 121mn TL’nin, hem de bizim beklentimiz ise 127mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt karın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Şirket’in 4Ç2019 satış gelirleri 4Ç2018’e göre %19,4 artışla 2.147mn TL olurken, satışların maliyeti %16,7 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %27,2 artışla 593,7mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artışla %27,7 olmuştur. Operasyonel giderler %29,8 artışla 298,5mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 23,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece şirketin faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %59,2 artışla 319mn TL olmuştur.

FAVÖK ise geçen yılın aynı dönemine göre %22,2 oranında artmış ve 340,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.  Türkiye operasyonlarında FAVÖK tutarı 4Ç2019’da 163,6mn TL olurken uluslararası operasyonlarda ise FAVÖK 176,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2019 Konsolide FAVÖK marjı ise, geçen yılın aynı dönemindeki %15,5’ten 4Ç2019’da %15,8’e yükselmiştir. Türkiye operasyonlarında FAVÖK marjı 4Ç2019’da %13,3 iken uluslararası operasyonlarda ise FAVÖK marjı %19,9’dur.

Son çeyrekte yatırımlardan 350mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında 426,7mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 242,4mn TL olmuştur. 49,3mn TL vergi gideri sonrası 4. çeyrek net dönem karı 193,1mn TL olurken ana ortaklık payına düşen net kar 164,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ise şirket 128,7mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

2019 finansalları ardından Ülker’in hedef hisse fiyatı ile ilgili güncellemede bulunmuyor ve daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.