Emir ve işlemler Borsa İstanbul tarafından nasıl iptal edilebilir?

Aşağıdaki şartların varlığı halinde, iki veya daha fazla Borsa üyesinin başvurusu üzerine ya da resen (doğrudan doğruya), üye ve/veya menkul kıymet bazında bekleyen emirler ve/veya gerçekleşen işlemler belirli bir zaman dilimi içinde veya zaman dilimine bağlı olmaksızın iptal edilebilir.

a) Bilgisayar ortamından kaynaklanan hatalar
b) Üyelerden en az birinin hatalı emri veya Borsa uzmanı tarafından hatalı emir girişi sonucunda gerçekleşen işlemler
c) Borsa İstanbul düzenlemeleri kapsamında belirtilen ve yapay fiyat ve piyasa oluşturulmasında yasaklanan hallerin herhangi birinin var olduğunun tespiti
d) Üyelerin ve/veya menkul kıymetlerin işlemlerini durduracak diğer maddi unsurların ortaya çıkması hali

İptal kararları en geç verildikleri günü izleyen ilk iş günü KAP’ta ilan edilir.

Kaynak: Borsa İstanbul