Doğuş Otomotiv 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (1.03.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 168,80
Hedef Fiyat(TL/hisse) 163,47
Potansiyel Getiri %-3

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %35,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %174,2 artışla 16.1 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net satışları %92,5 artışla 46.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %11,0 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %328,2 artışla 2.1 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre %230,3 artışla 7.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 689 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 474 baz puan artışla %13,2 olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre 700 baz puan artışla %16,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12,39 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %119,8 artışla 2.4 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net karı %235,6 artışla 7.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %37,3 artışla 2.8 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç22’de 16.069 mn TL satış geliri (kons: 15.209 mn TL-Gedik: 15.313 mn TL), 2.117 mn TL FAVÖK (kons: 2.814 mn TL-Gedik: 2.714 mn TL) ve 2.364 mn TL net kar (kons: 2.520 mn TL-Gedik: 2.588 mn TL) açıklamıştır. ODD verisine göre; 4Ç22’de yıllık %35 artışla 19 bin adet binek otomobil ve %81 yükselişle 5 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirmiştir. Böylelikle yurtiçi pazar %47 genişlerken, şirketin toplam satış adetleri %42 artışla 24 bin adet olmuştur. 4Ç22’de satış gelirleri TL’deki değer kaybı ve güçlü fiyatlama sonrası yıllık %174 yükseliş kaydetmiştir. Şirketin brüt kar marjı yıllık 558bp yükselmiş, FAVÖK %328 artmış ve FAVÖK marjı yıllık 474bp genişlemiştir. 4Ç21’de 179 milyon TL olan net finansal giderler ise 4Ç22’de 134 milyon TL olmuştur. Böylelikle şirket yıllık %120 yükselişle 2.364 milyon TL net kar açıklamıştır. Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 9,0909 TL (temettü verimi: %5,4) pay başına kar payı ödenmesine karar vermiştir (son 5 yıllık ortalama temettü verimliliği: %7). Şirket 2,8 milyar TL net nakit pozisyonundadır. Şirket 2023 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. Yurtiçi pazarın (orta ticari araç dahil) 775 bin adet (yıllık: +%1), şirketin satış adetlerinin (Skoda hariç) 96 bin adet (yıllık: +%12), yatırım harcamalarının ise 1,450 milyon TL (2022: 1.219 mn TL) olması beklenmektedir. Hisse 2022 yılı beklentilerine göre 4,1x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım