Aselsan 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (1.03.2023)

“Aselsan’ın Son Çeyrek Ana Ortaklık Net Dönem Karı 6.124mn TL ile Beklentileri Yine Aştı…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 55,20 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 65,10TL

Aselsan’ın 2022 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,5 oranında artarak 6.124mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 4.356mn TL’nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 4.118mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi ve yüksek vergi geliri etkili olmuştur. Şirket’in son çeyrek FAVÖK’ü de beklentimizden yüksek ciro ve karlılığa bağlı olarak 5.365mn TL ile 4.466mn TL’lik beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

Aselsan’ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,3 oranında artarak 17.553mn TL’ye yükselmiştir. Satış maliyetleri aynı dönemde %69,9 oranında artarken, brüt kar da %95,2 oranında artarak 6.341mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde özellikle araştırma ve geliştirme giderleri kaynaklı %232 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 76mn TL net gelir (4Ç2021’de 3.205mn TL kur farkı kaynaklı net gelir) kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 4Ç2021’deki 6.107mn TL’den 4Ç2022’de 5.267mn TL’ye gerilemiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü ise son çeyrekte %77,1 oranında artarak 5.365mn TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı da 4Ç2022’de %30,6 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında Şirket 4Ç2022’de 740mn TL finansman gideri (4Ç2021’de 2.018mn TL finansman gideri) kaydetmiştir. 1.568mn TL’lik vergi geliri sonrası şirketin son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 6.124mn TL olmuştur.

Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, son çeyrekteki yüksek ciro rakamı ve eldeki projelerdeki ilerlemelere karşın, yeni alınan projelerle, Eylül 2022 sonundaki 7,6 milyar dolar seviyesinden Aralık 2022 sonunda 8,2 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

Aselsan’ın hedef hisse fiyatını, iskonto oranındaki düşüş, tahminlerimizdeki yukarı yönlü güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 39,56TL’den 65,10TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki  “EKLE” önerimizi de koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım