Doğuş Otomotiv 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Ak Yatırım – (10.11.2022)

3Ç22 Bilanço Değerlendirmesi

Nötr
Cari Fiyat: 125,9 TL
Hedef Fiyat: 157,0TL

Doğuş Otomotiv, 3Ç22’de beklentilerden yukarıda sonuçlar açıkladı…

• Doğuş Otomotiv (Doğuş) 3Ç22’de beklentimizden %67 yukarıda, 2,698 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizden 383 milyon TL daha yüksek gelen faaliyet karı ve beklentimizden 751 milyon TL daha yüksek gelen vergi gelirleri sebebiyle şirket, beklentimizden %67 daha yüksek bir net kar açıkladı.

• 3Ç22’de şirketin net satışları beklentimizden %4 yukarıda, yıllık %145 arttı. 3Ç22’de şirketin Skoda dâhil yurtiçi satış hacmi yıllık %19 artarken, Skoda hariç satış hacmi yıllık %25 arttı.

• 3Ç22’de FAVÖK beklentimizden %19 yukarıda, yıllık %313 arttı. 3Ç22’de FAVÖK marjı beklentimizden 254 baz puan daha yüksek, yıllık 818 baz puan artarak %20.1 seviyesinde gerçekleşti. 3Ç22’de brüt kar marjı yıllık 760 baz puan artarken, operasyonel giderler/net satışlar oranı yıllık 93 baz puan daraldı.

• Şirket 2022 yılına ilişkin öngörülerini güncelledi. Yönetim, yurtiçi toplam araç pazarı beklentisini 790 bin adet seviyesinden 800 bin adet seviyesine yükseltti. Yönetim, Skoda hariç yurtiçi satış hacmi beklentisini 85 bin adetten +80 bin adet seviyesine indirdi. Yönetim, yatırım harcamaları beklentisini 430 milyon TL’den 1,400 milyon TL seviyesine yükseltti.

• Yönetim kurulu hisse başına 4.1 TL’ye tekabül eden 900 milyon TL temettü avansı ödemeye karar verdi. Söz konusu temettü 9a22 net karından ödenecektir. Hak kullanım tarihi 14.11.2022 günüdür.

• Şirketin 2Ç22’de 305 milyon TL olan net borcu 3Ç22’de 2,044 milyon TL net nakit pozisyonuna dönüştü. 3Ç22’de net işletme sermayesi çeyreklik 794 milyon TL azaldı. 3Ç22’de güçlü operasyonel karlılık ve operasyonel nakit akışı sayesinde şirket net nakit pozisyonuna geçti. 3Ç22’de alacak vadesi çeyreklik 14 gün azaldı. 3Ç22’de stok vadesi çeyreklik 14 gün azaldı. 3Ç22’de satıcı vadesi çeyreklik 12 gün azaldı. 3Ç22’de nakit döngüsü çeyreklik 17 gün azaldı.

• Yorum ve Tavsiye: 3Ç22’de Doğuş, beklentimizden daha iyi sonuçlar açıkladı. 3Ç22 sonuçlarıyla şirket sürpriz bir temettü avansı açıkladı. Söz konusu gelişmeler ve makro tahminlerimizdeki revizyonlar sebebiyle tahminlerimizi güncelliyoruz. Doğuş için hedef fiyatımızı 118.0 TL seviyesinden 157.0 TL seviyesine yükseltiyoruz. Şirket için “Nötr” tavsiyemizi koruyoruz. Doğuş 3Ç22’de açıklamış olduğu bilançoyu “Olumlu” olarak yorumluyoruz.

Kaynak: Ak Yatırım