Doğuş Otomotiv 2020 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (10.11.2020)

Beklentilerin üzerinde sonuçlar…

“TUT”
Hedef Fiyat: 27.30 TL
Önceki: TRY 15.50
Getiri Potansiyeli: 25.8%

Doğuş Otomotiv yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 325mn TL ve bizim beklentimiz olan 352mn TL net kar rakamının üzerinde, 512mn TL net kar açıklamıştır (3Ç19: 41mn TL net kar). Şirket; net satış gelirlerindeki belirgin artış, satış hacmindeki gözlemlenen büyüme, faiz giderlerindeki gözle görülür düşüş sayesinde bu çeyrekte 512mn TL’lik net kar rakamı elde etmiştir. Ayrıca Şirket’in 9A20’de toptan araç satışlarında yıllık %76’lık artış elde ettiğini (9A20: 82.596 adet, 9A19: 47.007 adet) belirtmekte fayda var. Ek olarak; Doğuş Otomotiv, piyasa beklentisi olan 6,308mn TL’ye paralel bir sonuçla 6,343mn TL net satış rakamı (3Ç19: 2,156mn TL) açıklamıştır.

Doğuş Otomotiv’in 3Ç19’da elde etmiş olduğu %14.3’lük brüt kar marjı, 3Ç20’de 1.7 yp düşüş göstererek %12.6 seviyesine gerilemiştir. EUR/TL paritesindeki yükselişler, Şirket’in maliyet tarafını olumsuz yönde etkileyerek brüt karlılıkta düşüşe neden olmuştur.

Bu gelişmelere bağlı olarak, Şirket, 3Ç19’daki %6.5 (141mn TL) FAVÖK marjının 3.5 yp üzerinde, %10.0 FAVÖK marjı ve 632mn TL FAVÖK açıklamıştır. Başarılı maliyet yönetimi ve yüksek operasyonel karlılığın, FAVÖK rakamındaki artışın başlıca nedeni olduğunu düşünmekteyiz.

2020 Beklentileri: Şirket, 2020 yılı için beklentilerini yukarı yönlü revize etmiştir. Şirket, yurtiçi perakende pazarının 700bin adet (Önceki: 620-630bin adet) bandında olmasını beklerken, Doğuş Otomotiv markalı araç satışının ise 90bin adet ve üstü (Skoda hariç) (Önceki: 70-80bin adet) seviyesinde olmasını beklemektedir. Şirket’in 2020 yılı yatırım harcaması hedefi ise 160-170mn TL seviyesindedir.

Doğuş Otomotiv için 3Ç20 sonuçlarının ardından “TUT” önerimizi koruyor; hedef fiyatımızı ise 15.50 TL’den 27.30 TL’ye yükseltiyoruz. Ek olarak; Şirket’in, 2020 yılında kar payı ödemesi yapmayacağını da hatırlatmaktayız. Şirket, 2020T 4.17x FD/FAVÖK ve 4.03x F/K rasyolarıyla işlem görmektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım