Doğuş Otomotiv 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (09.11.2018)

Doğuş Otomotiv 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: AL
Kapanı: 5,00TL
Hedef Fiyatı: 7,13TL

Pazar payından ziyade kârlılık odağı..

Doğuş Otomotiv yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 20mn TL net zararın üzerinde, bizim beklentimiz olan 3mn TL net kârın ise altında, 8mn TL net zarar açıkladı (3Ç17: 73mn TL net kâr). Doğuş Otomotiv; piyasa beklentisi olan 1,917mn TL’nin üzerinde, bizim beklentimiz olan 2,032mn TL’ye ise paralel bir sonuçla 1,999mn TL net satış rakamı (3Ç17: 3,287mn TL) açıkladı. Net satış tutarı geçen senenin aynı dönemine göre %39 daraldı.

Doğuş Otomotiv beklentilerin oldukça üzerine çıkarak %14.6 brüt kârlılık seviyesine ulaştı. (3Ç17: %10.6) Faaliyet giderlerinin net satışlara oranında ise; düşen net satışlardan dolayı, 3Ç17 (6.3%) ve önceki çeyreklere (2Ç18: 6.3% – 1Ç18: 6.0%) kıyasla yüksek seviyelere çıkılarak %9.3 seviyesine gelindi.

Bu gelişmelere bağlı olarak, Şirket, 3Ç17’deki %5.0 (164mn TL) FAVÖK marjının 1.5 yp ötesinde, %6.5 FAVÖK marjı ve 129mn TL FAVÖK açıkladı. FAVÖK seviyesinde 3Ç18 için piyasa beklentisi 80mn TL ve %4.2 iken, bizim beklentimiz ise 132mn TL ve %6.5 idi. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gelen FAVÖK ve FAVÖK marjı seviyesi, bizim beklentimize ise paralel geldi. Marjlardaki belirgin seviyede ilişmenin arkasında yatan sebep ise, 2018 yılında %33 daralan otomotiv pazarında kârlılık odağının artırılması ve geçmiş yıllarda gördüğümüz +%20 bandında pazar payının bir kısmından feragat edilmesidir.

2018 beklentileri: Doğuş Otomotiv otomotiv pazarı beklentisini 850-875bin adetten 550-560bin adet olarak güncelledi. Buna paralel olarak ise, Doğuş Otomotiv markalı araçların satış beklentilerinde de güncellemeye gidilerek 155-165bin adetten 105-110bin adete çekildi. Yatırım Harcamaları tarafında ise bir değişikliğe gidilmeyerek 140-150mn TL olarak korundu.

2018 yılında beklentilerin oldukça üstünde daralan otomotiv pazarında “orta-üst segment” olarak konumlanan Doğuş Otomotiv’in satış adetleri pazara paralel olarak 10A18 itibariyle %36 daraldı. Yüksek seyreden ÖTV ve politika faizinin olduğu ülkemizde; ithalata dayanan ürün gamından dolayı, EUR’un TL karşısında yılbaşından bu yana %35 değer kazanması, Doğuş Otomotiv markalı araçlara %40’tan fazla fiyat artışı olarak yansıdığı için önemli seviyede talep düşüşüyle karşılaştık. Bu konjonktürde şirkete olan muhafazakar bakışımızı ve değerlememizi ise sürdürüyoruz.

Temettü: Şirket, 2017 yılının beklentilerden negatif gerçekleşmesine karşın, hisse başına 0.65 TL brüt temettü ödeyerek, beklentilerin üzerine çıktı. Beklentilerin altında pazar payına ve satış adetlerine ulaşılan bir yılın ardından verilen %7.5 temettü verimine işaret eden bu kâr payı dağıtımını olumlu karşılamıştık. Kâr dağıtım oranında geçmiş yıllarda iyi geçen senelerde %100’e yaklaşan ödemeler yapan şirketin, beklentilerin hafif altında kalan senelerde (2016: %60 – 2017: %78) de yüksek oranda temettü dağıtma arzusunda olduğu için, şirketin genel temettü politikasını oldukça olumlu buluyoruz. Ancak; şu an içinde bulunduğumuz konjonktürden dolayı (EUR/TL paritesi, yüksek politika faizi, otomotiv pazarındaki önemli seviyede daralma) gelecek birkaç yılda temettü dağıtımındaki devamlılık konusunda riskler yaratmaktadır.

Doğuş Otomotiv için 7.13 TL hedef fiyatı ile “AL” önerimizi koruyoruz. 2018T 5.6x F/K oranı ve 4.8x FD/FAVÖK oranıyla işlem gören Doğuş Otomotiv’in yurtdışı benzer şirketleri 11.5x F/K oranı ve 8.0x FD/FAVÖK rasyoları ile işlem görmektedir.