Doğuş Otomotiv 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (15.02.2019)

4Ç18 Finansal Sonuçları

Kısa Vadeli Öneri Endekse Paralel Getiri
Kapanış Fiyatı (TL) 4,63
Hedef Fiyat (TL) 5,00

Uzun Vadeli Öneri TUT 

Doğuş Otomotiv (DOAS) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentilerin üzerinde operasyonel
kârlılık (+)
Doğuş Otomotiv, 4Ç18’de 11 mn TL net zarar yönünde olan beklentimizin ve 9 mn TL net zarar yönünde olan piyasa ortalama beklentisinin aksine yıllık bazda yaklaşık %90 düşüşle 4,2 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel kârlılık ve vergi gelirleri, net kârdaki pozitif sapmanın ana unsurları oldu. Şirket hisseleri BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde yaklaşık %3 negatif ayrışmış olup, beklentilere göre daha iyi operasyonel kârlılık ve net zarar beklentilerinin aksine gerçekleşen net kârın, hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. Doğuş Otomotiv için İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine göre hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 5,00 TL olarak koruyor, hedef fiyatımızın mevcut fiyata göre sunduğu yaklaşık %8 oranındaki getiri potansiyelini de göz önünde bulundurarak kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde devam ettiriyoruz.

• Beklentimizin hafif üzerinde ciro performansı – Şirketin 4Ç18’de net satış gelirleri beklentimizin %8 üzerinde, piyasa ortalama beklentisine paralel yıllık bazda %38 düşüşle 2,9 mlr TL oldu. Bu dönemde Şirketin toptan satış adetleri geçen yılın aynı dönemine göre %58,8 düşüşle 25.987 adet seviyesinde gerçekleşti.

• Operasyonel kârlılıkta pozitif sürpriz – Şirketin 4Ç18’de FAVÖK’ü beklentimizin %54, piyasa ortalama beklentisinin %23 üzerinde yıllık bazda %11,3 düşüşle 155 mn TL, FAVÖK marjı da yıllık bazda 1,6 yüzde puan artışla %5,3 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin kârlılık odaklı stratejisinin devamı ile beklentimize göre daha iyi brüt kârlılık, operasyonel performanstaki pozitif sapmanın ana unsuru oldu. Bu dönemde faaliyet giderlerinin net satışlara oranı beklentimize yakın yıllık bazda 2,3 yüzde puan artarak %7,8’e yükseldi.

• Operasyonel olmayan giderlerde artışa karşılık vergi gelirleri net kârı destekledi – Şirketin özsermaye yöntemiyle değerlediği iştiraklerden 4Ç17’de kaydettiği 15 mn TL’lik net kâr 4Ç18’de 42 mn TL’ye yükselse de, diğer giderlerdeki artışın etkisiyle 4Ç17’de 91 mn TL olan operasyonel olmayan net giderler 4Ç18’de 152 mn TL’ye yükselerek net kârı baskıladı. Öte yandan Şirket 4Ç17’de kaydettiği 5,4 mn TL’lik dönem vergi giderine karşılık 4Ç18’de 31,7 mn TL vergi geliri yazarken, ertelenmiş vergi giderleri de 17,4 mn TL’den 8,5 mn TL’ye gerileyerek net kârı destekledi.

• Net borç pozisyonunda artış – Şirketin 3Ç18 sonu itibariyle 2,1 mlr TL olan net borç pozisyonu 4Ç18 sonu itibariyle %11 artışla 2,3 mlr TL’ye, net borç/FAVÖK’ü de 3,44x seviyesinden 3,96x’ya yükseldi.

• Şirket 2019 yılı beklentilerini açıkladı – Şirket, 2019 yılında toplam otomotiv pazarının 230-240 bin adet, Doğuş Otomotiv satış adetlerinin (SKODA dâhil) 45-50 bin adet ve yatırım harcamalarının 60-70 mn TL olmasını beklediğini açıkladı.

• Değerleme ve öneri – 4Ç18 finansallarının ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Doğuş Otomotiv için İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine göre hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 5,00 TL olarak koruyor, hedef fiyatımızın mevcut fiyata göre sunduğu yaklaşık %8 oranındaki getiri potansiyelini de göz önünde bulundurarak kısa vadeli önerimizi “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli önerimizi “TUT” yönünde devam ettiriyoruz. Doğuş Otomotiv bugün TSİ 10:30’da sonuçlara ilişkin analist toplantısı gerçekleştirecek.

Raporun tamamı için tıklayın.