Doğuş Otomotiv 2017 / 6 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (18.08.2017)

2Ç17 Finansal Sonuçlar – Nötr

Potansiyel Getiri: %4
Hedef Hisse Fiyatı: 9.40TL

 Dogus Otomotiv 2Ç17 finansal sonuçlarında 41mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz ile uyumludur.
 Doğuş Otomotiv’in 2.8 milyar TL’lik toplam borcu yüksek faiz gideri yaratmaktadır. Şirket bu dönemde 81mn TL faiz gideri kaydetmiştir.
 Doğuş Otomotiv’in 2Ç17’de maliyet kontrolü üzerine daha sıkı bir politika izlediğini görüyoruz. Operasyonel giderlerin satışlara oranı bu dönemde 6.6% olmuştur. Bu oran 1Ç17 sonunda 8.3% idi. Doğuş Otomotiv bu dönemde genel yönetim giderlerinde tasarrufa gitmiştir. Toplam personel sayısında 50 kişi azalmıştır.
 Bu dönemde iştiraklerden elde edilen TL25mn gelir de net karı desteklemiştir.
 Operasyonel tarafta FVAÖK 117mn TL olmuş, beklentilerin %9.3 üstünde gerçekleşmiştir. FVAÖK marjıysa bu dönemde %3.7 olmuştur.
 2Ç17’de, iç pazar yıllık %11 daralmış, Dogus Otomotiv’in satış hacmi ise aynı dönemde 18% daralmıştır. Şirketin toplam pazar payı bu dönemde 1.6 puan düşerek %18.8 olarak gerçekleşmiştir.
 Dogus Otomotiv 2Ç17’de 87mn TL net finansal gider kaydetmiştir. Şirketin net borcu ise bu çeyrek 127mn TL iyileşerek 2.51mlr TL olmuştur.
 Net kar beklentilerle tamamen uyumlu, operasyonel sonuçlar ise beklentilerin hafif üstündedir. Bu yüzden sonuçların hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.