Doğan Yayın Holding – Meksa Yatırım

Doğan Yayın Holding, Bağlı Ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş.’nin talebi uygun bulunarak, Vergi/Ceza İhbarnamesinin yürütmesinin durdurulduğunu açıkladı. (KAP)

Meksa Araştırma Notu: Doğan TV aleyhinde tebliğ edilen yaklaşık 1 milyarTL’lik vergi cezasına karşılık olarak son ödeme tarihi bugün doluyordu. Doğan Grubu’nun buna karşı açtığı yürütmeyi durdurma kararı sadece söz konusu cezanın süresi içerisinde ödenmesini durdurdu. Buna karşın davanın esastan görüşülmesine devam edilecek.

Gelişme Doğan Grubu hisseler açısından olumlu olsa da, vergi cezasına ilişkin belirsiz sürecin halen devam ettiğini düşünüyoruz.

Kaynak: www.meksayatirim.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir