Tarım alarm veriyor, yeni politikalara ihtiyaç var

Ekonomideki büyüme rakamlarının tarıma yansımaması endişeleri de beraberinde getirdi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Çetin, ‘Tarımdaki gerileme enflasyonu da körüklüyor’ uyarısında bulundu.

Türkiye ekonomisi genel olarak yüzde 11 büyürken, tarımın sadece binde 5 büyüdüğünü belirten Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin, ithalatın ise hızla arttığını açıkladı.

Ekonomideki son büyüme rakamlarını tarımsal açıdan değerlendiren Çetin, tarımsal üretimdeki yok denecek kadar artışın yanında, tarımsal ürün ithalatındaki rekor artışları kaygı verici bulduğunu dile getirdi.

Çetin, “Dünya gelecek planlarını tarımsal üretim ve pazarlama üzerinden yaparken, Türkiye’nin en güçlü olduğu bu alanda etkinlik gösterememesi, ülkemiz adına endişe vericidir. Türkiye’de 1980’den beri uygulanan politikalar, tarımda gerilemeye neden oluyor. Tarımın yeni bir bakış açısıyla hazırlanmış politikalara ihtiyacı var” uyarısında bulundu.

Çetin, tarımdaki binde 5’lik büyüme oranının üzerinde titizlikle durulması ve nedenlerinin sorgulanması gerektiğini kaydetti. Tarımsal üretimin gıda temini açısından taşıdığı stratejik önemin yanı sıra tarıma dayalı sanayi için büyük önemi olduğunu vurgulayan Çetin, neredeyse hiç artış kaydetmeyen tarımsal üretimin enflasyonu da artırıcı etkisinin görüldüğünü dile getirdi ve ekledi: “Tarımsal üretim yılın ilk yarısında sadece binde 5 artarken, tarımdaki istihdamın yaklaşık 450 bin kişi artması çiftçilerin hem reel hem de göreli olarak fakirleştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, üretimdeki yetersiz artış sonucu, tarım sektörü enflasyonu artırıcı rol oynamıştır. Nitekim 2010’un ilk yarısında tüm sektörlerdeki ortalama fiyat artışı yüzde 4’ken tarım ürünleri fiyatlarındaki artış yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olmuştur.”

İthalat rekoru tarımda
Tarımsal üretimdeki yetersiz artışın dış ticaret açığının büyümesine yol açtığını söyleyen Çetin, “2010 Ocak-Temmuz döneminde en yüksek oranlı ithalat artışı yüzde 45.5 ile tarım sektöründe görüldü. Aynı dönemde tarım ürünleri ihracatındaki artış ise sadece yüzde 24.2 seviyesinde kaldı. Bunun sonucunda tarımda dış ticaret açığı yılın ilk 7 ayında 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlaç, tohum, akaryakıt gibi birçok tarımsal girdide dışa bağımlı olan ülkemizin, tarımsal ürünlerde de dışa bağımlılığı artarak sürmektedir” dedi.

Yoksullaşma göçü arttıracak
Tarımsal alanda ortaya çıkan olumsuz tablonun kısa ve orta vadede diğer tüm sektörleri olumsuz etkileyeceğini, hasara neden olacağını belirten Çetin, çiftçinin fakirleşmesiyle köyden kente göçün artarak süreceğine ve bunun da bir dizi sosyal soruna neden olacağına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler’in yakın gelecekte dünyanın açlıkla karşı karşıya kalacağına dikkat çekerek, ülkelerin tarımsal üretimi desteklemesi gerektiğini önerdiğini hatırlatan Çetin, mevcut potansiyeliyle buna en iyi yanıt verebilecek ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Kaynak: http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=143905&KTG_KOD=216

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir