Coca Cola İçecek 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (8.08.2023)

Beklentilerin üzerinde net kar…

AL
Hedef Fiyat: 438.10 TL
Önceki Hedef Fiyat: 395.69 TL
Yükseliş potansiyeli: %27,7

Coca Cola İçecek 2Ç23’de konsolide 2.388mn TL net kar açıklamıştır (2Ç22: 1.233mn TL net kar) (RT Piyasa Ort. beklentisi: 2.051mn TL net kar, Şeker Y.: 2.231mn TL net kar). Hem Türkiye hem de yurtdışı operasyonlardaki ünite kasa başına gelirlerin artması & sıkı faaliyet giderleri yönetiminin faaliyet karlılığını desteklemesi ve esas faaliyetlerden elde edilen kur farkı gelirlerinin desteğiyle Şirket, 2Ç23’te yıllık %94 artışla 2.388mn TL net kar açıklamıştır. Borçlanmalardan kaynaklanan kur farkı giderlerindeki artış & faiz giderlerindeki yükseliş nedeniyle net finansman giderlerinin artması(2Ç23: -2.902mn TL, 2Ç22: -885.6mn TL) ve yüksek ertelenmiş vergi giderleri (2Ç23: 854.2mn TL, 2Ç22: 195.4mn TL) ise 2Ç23’te net karı baskılayan unsurlar olmuştur.

CCİ’in konsolide satış hacmi 2Ç23’te yıllık %8,9 düşüşle 448mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in gazlı içecekler kategorisinde 2Ç23’te konsolide yıllık %9,0 daralma meydana gelmiş; kuvvetli seyreden enerji ve buzlu çay kategorisinin desteğiyle gazsız içecekler kategorisinde geçen yılın aynı dönemine göre hacim büyümesi yatay seyretmiştir. Su kategorisinde ise geçen senenin yüksek baz etkisiyle yıllık %15,2’lik daralma kaydetmiştir. CCI’ın TR satış hacmi depremin olumsuz etkilerinin 2Ç23’te de devam etmesi ve geçen yıllar a göre daha düşük hava sıcaklıkları sebebiyle yıllık %9,4 daralma göstererek 116mn ünite kasaya gerilemiştir. Küçük paketlerin toplam paketlerin içerisindeki payı ise 2Ç23 itibariyle 80 baz puan artış göstererek %26,3’ye ulaşmıştır. Şirket’in uluslararası operasyonları ise 2Ç23’te yıllık %8,6’lık daralma kaydederek 282mn ünite kasa olarak gerçeklemiştir. 2Ç23’te tüketim vergilerindeki artış, makroekonomik zorluklar ve bu sebeplerden dolayı Şirket’in planlandığından daha yüksek yapılan fiyat artışlarından ötürü CCI’ın Pakistan operasyonu yıllık %27,5’lik daralma kaydetmiştir. Özbekistan operasyonu ise yıllık %25,3 büyüme kaydetmiştir. Kazakistan operasyonu ise yıllık 2Ç23’te %2,9’luk hacim büyümesi kaydetmiştir.

Şirket’in 2Ç23’te konsolide net satış gelirleri yıllık %58,4’lük artışla 23.273mn TL’ye yükselirken (Piyasa: 23.887mn TL; Şeker Y.: 23.855mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 2Ç23’te 5.012mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 4.764mn TL; Şeker Y.: 4.798mn TL).

Net satış gelirlerindeki artış; başarılı fiyatlandırma stratejisi, ünite kasa başına net satış gelirindeki artış, dağıtım kanallarındaki iyileşme ve uluslararası operasyonlardaki kur çevrim farkının olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır. Şirket’in brüt kar marjı, TR satış hacmindeki daralma, zayıf TL ve maliyet baskılarına rağmen uluslararası operasyonlarındaki erken fiyat artışları ve başarılı maliyet yönetimi sayesinde yıllık 3.2 yp yükseliş göstererek 2Ç22’deki %31,7’den 2Ç23’te %34,9’a yükselmiştir. CCİ’in 2Ç23’te konsolide FAVÖK rakamı ise %77,1’lik yükselişle 5.012mn TL’ye ulaşmıştır. Konsolide FAVÖK marjı ise artan Anadolu Etap İçecek’in olumlu katkısı & sıkı maliyet yönetiminin olumlu etkisiyle güçlü seyreden FVÖK karı sayesinde 2Ç23’te yıllık 2.2 yp yükselerek %21,5 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Şeker Yatırım