Coca Cola İçecek 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (8.08.2023)

Coca Cola (CCOLA) 2Ç23 döneminde 2.388 Milyon TL net kar elde ederek piyasa beklentisi olan 2.076 Milyon TL’nin üzerinde bir net kar açıkladı.

Kapanış Fiyatı:343,10 TL
Hedef Fiyat: 440 TL

Coca Cola net karını 2Ç23 döneminde yıllık bazda %94, çeyreklik bazda ise %131 artırdı. Satış hacmindeki %8,9 oranındaki düşüşe rağmen enflasyonist ortamın beraberinde getirdiği fiyat artışlarına ek olarak operasyonel giderlerin satışlardaki büyümeye kıyasla daha düşük bir seyirde artması karlılığı destekleyen etkenlerden oldu. Şirketin net karını destekleyen bir başka etken ise yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler oldu. Şirketin net kar marjı 2Ç23 döneminde %10,2 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda 1,9 puan, çeyreklik bazda 3,6 puan artış kaydetti.

23 Milyarı aşan satış gelirleri… Şirketin satış gelirleri 2Ç23 döneminde yıllık bazda %58 artarak 23.272 Milyon TL oldu. Coca Cola’nın satış hacmi, 2Ç23’te %8,9 azalarak 448 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. Şirketin yurt içi operasyonları, Şubat ayında yaşanan depremin etkilerinin devam etmesinin yanı sıra, geçen yılın aynı döneminin yarattığı güçlü baz etkisi ve hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle %9,4’lük hacim gerilemesi yarattı. Uluslararası operasyonlarda da gerileme meydana geldi. Orta Asya’da çift haneli güçlü büyüme kaydedilirken, Orta Doğu orta tek haneli büyüme gerçekleştirdi. Pakistan’da tüketicilerin yüksek enflasyon, yerel para birimindeki ciddi değer kaybı ve dalgalı makroekonomik koşullar nedeniyle değişen tüketim alışkanlıkları, şirketin satış hacmini önemli ölçüde etkiledi. Şirketin Uluslararası operasyonlarında %8,6’lık hacim düşüşü kaydedildi.

Gazlı içecek kategorisi %9,0 geriledi… Gazlı içecek kategorisinde özellikle Fanta ve Sprite markalarının satış hacmindeki daralma dikkat çekerken, Coca Cola markası diğer iki markaya göre nispeten daha başarılı bir yıl geçirse de %5,9’luk hacim kaybı yaşadı. Gazsız içecek kategorisi 2. Çeyrekte geçen yıla göre yatay bir seyir izlerken ilk altı ayda %2,3 büyüdü. Buzlu çay ve enerji kategorilerinin hem 2. çeyrek hem de ilk altı ayda kaydettiği güçlü performans sayesinde meyve suyundaki yavaş performans çoğunlukla telafi edilmiş oldu. Küçük paketlerin payında ise artış kaydedildi. Küçük paketlerin payı 80 baz puan artışla %26,3 oldu.

Şirketin 2Ç23 Döneminde brüt karı 8.133 Milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte şirketin brüt karı yıllık bazda %74, çeyreklik bazda %58 artış gösterdi. Coca Cola’nın brüt kar marjı ise 34,9 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin brüt kar marjı yıllık bazda 3,2, çeyreklik bazda 1,8 puan arttı. Sıkı promosyon ve ürün karması yönetiminin yanı sıra ünite kasa başına gelirin artması, yerinde fiyatlandırma ve küçük paket paylarının iyileşmesi artan brüt karlılığı destekledi. Şirketin Ünite Kasa Başına Geliri 51,90 TL oldu.

Marjlardaki iyileşme dikkat çekiyor… Oransal olarak ciro artışının altında kalan maliyetlerdeki artışlar kar marjlarındaki yükselişin temel nedeni oldu. Anadolu Etap İçecek’in konsolide finansal tablolara dahil edilmesiyle birlikte marjlarda da yukarı yönlü hareketler izlendi. Bununla birlikte şirket 2Ç23 döneminde 5.011 Milyon TL FAVÖK elde etti. Şirketin FAVÖK marjı 2Ç23 döneminde %10,2 seviyesinde gerçekleşirken çeyreklik ve yıllık bazda FAVÖK marjı artışı kaydedildi. Şirket bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %77 daha fazla FAVÖK elde etti.

6 Aylık Sonuçlar… 2023 yılının ilk 6 ayına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %66,2 artışla 38,8 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı 2,1 puan artışla %34,2 seviyesinde, FAVÖK marjı 0,7 puan artışla %20,2 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %72,6 artış gösterdi ve 7,9 milyar TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte şirketin 6 aylık net dönem kari %83,7 artışla 3,4 milyar TL’ye yükseldi.

Net borç pozisyonu artıyor… Şirketin net borç pozisyonu 2022 yılının aynı dönemine göre %77,7 artarken, bir önceki çeyreğe göre %64,9 artarak bu dönemde 13,4 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 1,0 seviyesinde gerçekleşti. 30 Haziran 2023 itibariyle şirketin 4 milyar TL döviz açığı bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri arttı… Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 3,0 milyar TL artarak 17,0 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 2,7 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 5,2 milyar TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 1,2 milyar TL nakit girişi oldu

2023 Yılsonu Beklentileri… Şirket 2023 yılsonunda Türkiye’de 2022 yılına paralel ile orta tek hane arasında büyüme beklentisine sahip. Ayrıca Uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında büyüme şirket beklentileri arasında bulunuyor. Yüksek 40’lı, düşük 50’li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyüme elde etmesi şirket tarafından bekleniyor. Şirket FVÖK marjının 2022 yılına paralel veya hafif artış halinde olmasını bekliyor. Şirket yüksek tek haneli yüzdeler seviyesinde yatırım harcamaları / net satışlar oranını yakalamayı hedefliyor.

Değerlendirme… Ccola Cola’nın piyasa beklentisi üzerinde net kar açıklamasını pozitif bulmaktayız. Bunun yanı sıra enflasyonist ortamın devam ettiği yurt içi piyasada şirketin rekabet gücünü güçlü bulmakla beraber uluslararası operasyonlardaki gelir bazında büyümeyi değerli buluyoruz. Küresel ekonomide talebin canlanmasıyla birlikte şirketin satış hacimlerinin artacağını düşünüyoruz. CCOLA için İNA modelimize göre hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 302 TL’den 440 TL’ye revize ediyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım