Coca Cola İçecek 2023 2. Çeyrek Bilanço Analizi / İnfo Yatırım – (8.08.2023)

2023/06 Finansal Değerlendirme

Coca Cola İçecek, 2Ç23’te beklentilere paralel 23,3 milyar TL net satış, beklentilerin %5 üstünde 5,0 milyar TL FAVÖK ve beklentilerin %23 üstünde 2,4 milyar TL net kar açıkladı. 2023 ilk çeyreğine kıyasla net satışlar %50, FAVÖK %76 ve net kar %131 artış gösterdi. Bu oranlar geçen sene aynı çeyrek ile kıyaslandığında ise net satış, FAVÖK, net kar sırasıyla %58, %77 ve %94 artışa işaret etti.

Yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yurt içi satış hacmi %9,4 ve uluslararası operasyonlar satış hacmi %8,6 düşüş gösterdi. Toplam satış hacmi %8,9 azalarak 448 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı çeyreğinde gerçekleşen güçlü baz etkisi ve hava şartlarının beklenen kadar sıcak olmaması satış hacimlerinde daralmaya neden oldu. Küresel piyasalarda yükselen enflasyonlar ve volatil makroekonomik koşullar nedeniyle satış hacmi daraldı. Tüm bu zorluklara karşın, alışverişçi aktivasyon programları, etkin ticari promosyon yönetimi, yeni ürün listelemeleri ve yerinde tüketim kanalındaki güçlü büyüme faaliyeti destekledi.

Fiyatlandırma stratejisi büyümenin ana itici gücü olmaya devam ederken sıkı promosyon ve ürün karması yönetimi de büyümeye pozitif katkı sağladı. Yabancı para çevrim farklarının olumlu etkisinden ayrı olarak, kur etkisinden arındırılmış bazda net satış geliri artışı %43 oldu ve 2,5 dolar ile son 10 yılın en yüksek dolar bazlı ünite kasa başına net salış geliri kaydedildi.

Net finansal giderlerde 2Ç22’ye göre gerçekleşen artış, bağlı ortaklıklardan gelen temettülerden kur farkı geliri elde edilmiş olsa da borçlanmalardan kaynaklı kur farkı giderinin görece yüksekliğinden kaynaklandı. Açıklanan finansalların şirket payları üstüne olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

Kaynak: İnfo Yatırım