Coca Cola İçecek 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (28.02.2023)

Coca Cola İçecek (CCOLA) 4Ç22 döneminde 649 Milyon TL net kar elde ederek piyasa beklentisinin 252 Milyon TL üzerinde net kar elde etti.

Kapanış (TL) 183,80
Hedef Fiyat (TL) 214

Şirketin net karı yıllık bazda %181 artış gösterirken, net kar bir önceki çeyreğe göre %64 azaldı. Artan ciroya ek olarak, vergi geliri net karı desteklerken, Rekabet Kurumunun vermiş olduğu 204 Milyon TL’lik cezaya ayrılan karşılık, operasyonel giderler ve finansman gideri net karı baskıladı.

Hem yurtiçinde hem yurtdışında güçlü ciro artışı…

Coca Cola 4Ç22’de toplam 12,7 Milyar TL’lik satış geliri elde etti. Şirketin yurt içi satışları 2022 yılının son çeyreğinde 4,8 Milyar TL olurken, yurt dışı satışları 7,9 Milyar TL oldu. Şirketin toplam satış gelirleri 4Ç22’de yıllık bazda %129, yurt içi satışları %137, yurtdışı satışları ise %124 artış gösterdi. Şirket 4Ç22’de %7 hacim artışı kaydetti. Türkiye’de temel gazlı içecek kategorisi 4Ç22’de %2 büyüdü. 2022 yılının son 3 ayında TL’nin yabancı para cinslerine karşı dengeli bir seyir izlemesi
şirketin gelirlerini baskıladı. Şirket son olarak 4Ç22’de 3,9 Milyar TL’lik brüt kar elde ederken, brüt kar marjı %31,2 oldu. Şirketin brüt kar marjı bir önceki yılın aynı döneminde %34,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

4Ç22’de şirketin artan maliyetlerine karşı azalan kar marjlarını vergi geliri destekledi. Bir önceki yılın aynı döneminde 1 Milyar TL, 2022 yılının 3. Çeyreğinde ise 1,9 Milyar TL vergi giderine maruz kalan Coca Cola 2022 yılının son çeyreğinde 168 Milyon TL vergi geliri sağladı. Artan maliyetlerin etkisiyle şirketin FAVÖK marjı 4Ç22’de yıllık ve çeyreklik bazda gerileyerek %14,7 oldu. Şirketin FAVÖK marjı 3Ç22’de %21,4, 4Ç21’de %16,4 seviyesindeydi. Şirket 2022 yılının son 3 ayında 1.8 Milyar TL FAVÖK elde etti. FAVÖK Marjında gerçekleşen gerilemeye karşın şirketin yılın son çeyreğindeki net kar marjı 2021 yılının aynı dönemine göre 0,9 puan artarak %5,1 seviyesinde gerçekleşti.

12 Aylık Sonuçlar…

Coca Cola 2022 yılının tamamında 53,5 Milyar TL satış geliri elde etti. Şirket bir önceki yıla göre satışlarını %144 artırdı. Şirketin brüt kar marjı 2022 yılında 2021 yılına kıyasla 2,7 puan azalarak %32,5 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin FAVÖK Marjı 2022 yılında yıllık bazda 1,9 puan azalırken şirket 12 ayın sonunda 10.1 Milyar TL FAVÖK elde etti. Şirket son olarak net karını 2021 yılına göre %91 artırarak 4,3 Milyar TL net kar elde etti. Şirketin net kar marjı 2022 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak %8,1 oldu. Şirket 12 Aylık finansal sonuçlarını açıklamasının ardından 2023 yılında hissedarlarına brüt 2,83 TL kar payı ödemeyi teklif etti.

Net borç pozisyonu azalıyor…

Şirketin net borç pozisyonu 2021 yılının aynı dönemine göre %17,4 artarken, bir önceki çeyreğe göre %9,3 azalarak bu dönemde 6,1 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 0,6 seviyesinde gerçekleşti. 31 Aralık 2022 itibariyle şirketin 3,1 milyar TL döviz fazlası bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri arttı…

Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 9,9 milyar TL artarak 14,0 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 6,9 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 3,7 milyar TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 3,8 milyar TL nakit girişi oldu.

2023 Beklentileri…

Coca Cola, 2023 yılında yurtiçi ve yurtdışında büyümeyi hedeflerken 2023 yılının sonunda kur etkisinden arındırılmış haliyle %40’ın üzerinde satış geliri büyümesi hedefliyor. Şirket 2023 yılının sonunda 2022 yılına paralel bir FVÖK marjı beklediğini belirtti.

Değerlendirme…

Coca Cola 4Ç22 döneminde piyasa beklentisinin üzerinde net kar açıkladı. Artan operasyonel yük, finasman gideri şirketin net karını baskılamış görünüyor. Buna karşın Şirketin yarattığı nakit akışı devam ederken borçluluk seviyesi hafifte olsa geriledi. CCOLA için İNA modeline göre 12 aylık hedef fiyatımızı 214 TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin gerçekleştireceği telekonferans sonrasında hedef fiyatımızda değişikliğe gidebiliriz.

Kaynak: İntegral Yatırım