Coca Cola İçecek 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (05.11.2019)

3Ç19 Sonuçları – Beklentilere Paralel

Coca Cola İçecek, 3Ç19’da 3.908 mn TL satış geliri (kons: 3.965 mn TL) 856 mn TL FAVÖK (kons: 856 mn TL) ve 556 mn TL net kar (kons: 540 mn TL) açıklamıştır.

Satış hacimlerinde hafif düşüşe rağmen (çeyreklik -%0,5; yıllık -%1) şirketin net satışları 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %6 artışla 3.908 milyon TL olmuştur. Konsolide satış hacimleri %1 azalış kaydederek 413 milyon ünite kasa olurken, düşüş uluslararası satış hacimlerindeki azalıştan kaynaklanmıştır. Yurtiçi satış gelirleri fiyat artışları nedeniyle yıllık %24 yükselişle 1.866 milyon TL olurken, düşüş gösteren satış hacimleri kaynaklı yurtdışı satış gelirleri %6 azalışla 2.042 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gazlı içecekler kategorisi hacimleri başta Türkiye ve Pakistan’daki hacimlere bağlı olarak %4,5 daralırken, gazsız içecekler kategorisi (daha yüksek marjlı ürünler) hacimleri %1,5 artış göstererek gazlı içeceklerin hacim daralmasını telafi etmiştir.

FAVÖK 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre % 6 artış kaydederek piyasa beklentilerine paralel 856 milyon TL olurken, FAVÖK marjı 7bp daralarak %22 olarak gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz yıl aynı çeyrekte 29 milyon TL net kar açıklayan şirket, bu çeyrekte piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 556 milyon TL net kar açıklamıştır. Şirket 3Ç18’de kurlardaki dalgalanma nedeniyle oldukça yüksek kur farkı gideri yazmıştır.

Şirketin net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25 düşüş göstererek 2.508 milyon TL olmuştur. 3Ç19’da şirketin nakit döngüsü – 1,5 gün (2Ç19: 6,7 gün) ile kayda değer bir gelişim göstermiştir.

2019 yılı revize beklentileri: Şirket 2019 yıl sonu beklentilerinde değişikliğe gitmiştir. 2019 yıl sonunda konsolide satış hacminin hafif düşmesi (önceki: %1-3 artış) beklenmekte olup, konsolide satış gelirlerinin %10-12 (kur etkisinden arındırılmış) (önceki: %16 – 18 artış) yükselmesi öngörülmektedir. Yatırım Harcamaları/Satışlar oranının ise %6-7 (önceki: %7-8) olması planlanmaktadır.

SONUÇ: Şirket 3Ç19’da azalan net finansman giderlerinin etkisiyle 540 milyon TL olan piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 556 milyon TL net kar elde ederken, FAVÖK’ü piyasa beklentilerine paralel olarak 856 milyon TL olarak açıklanmıştır. Hisse 2019 yılı beklentilerine göre 5,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.