Coca Cola İçecek 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (08.08.2019)

Beklentilerin üzerinde sonuçlar…

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 40.63 TL
Önceki Hedef Fiyat: 39.50 TL
Yükseliş potansiyeli: %25,8

Coca Cola İçecek 2Ç19’de konsolide bazda 411 mn TL net kar açıklamıştır (2Ç18: 185mn TL net kar). Piyasadaki beklenti ise Şirket’in 343 mn TL net kar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 341 mn TL net kar). 2Ç19’da elde edilen yüksek faaliyet karlılığının yanı sıra kur farkı giderlerinin azalmasına bağlı olarak Şirket, 161mn TL net finansman gideri kaydetmiştir (2Ç18: -223mn TL). Şirket’in operasyonel tarafta ise 2Ç19’da net satış gelirleri beklentiler dâhilinde; FAVÖK rakamı ise beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Kons. satış gelirleri; Şirket’in operasyonlarından elde ettiği kur çevrim farklarının da olumlu etkisiyle 2Ç19’da yıllık bazda %24,7 artışla 3.888mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 3.811mn TL; Şeker Y.: 3.787mn TL), konsolide FAVÖK rakamı da 2Ç19’da yıllık bazda %36.4 artarak 871mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 749mn TL; Şeker Y.: 772mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2018 yıl sonu ile kıyaslandığında 913mn USD civarında seyretmiştir (2018: 970mn USD). 2Ç19 sonuçları sonrasında CCİ için 12-aylık hedef pay fiyatımızı güncelleyerek 40.63 TL olarak revize ediyor; AL önerimizi de sürdürüyoruz. Cari pay fiyatı 32.30 TL olan CCİ, hedef pay fiyatımıza göre %25,8 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2019T 11.67x F/K çarpanı ve 5.09x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.

CCİ’ın konsolide satış hacmi, 2Ç18’deki güçlü büyüme sonrasında 2Ç19’da da büyümesini devam ettirmiştir – Şirket’in konsolide satış hacmi 2Ç19’da yıllık bazda %1,8 yükselerek 415mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. TR operasyonlarının satış hacmi; çay kategorisindeki daralma ve olumsuz makroekonomik koşullara rağmen 2Ç19’da yıllık bazda yatay bir büyüme sergileyerek 196mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Şirket, TR operasyonlarında gazlı içecekler kategorisindeki büyümesini devam ettirerek 2Ç19’da yıllık bazda bu kategoride %5,7’lik büyüme elde etmiştir. Uluslararası operasyonlarında ise Şirket’in satış hacmi, 2Ç19’da 219mn ünite kasa olarak gerçekleşerek yıllık bazda %3,4’lük yükseliş göstermiştir. Pakistan operasyonları, özel tüketim harcamalarındaki düşüş ve zorlu makroekonomik koşulların etkisiyle yıllık %1,8 daralmıştır. Orta Doğu operasyonlarında Ürdün’deki tüketici harcamalarının olumsuz seyrinden kaynaklı yıllık %0,7’lik satış hacmi daralması meydana gelmiştir. Orta Asya operasyonlarının satış hacmi ise Türkmenistan’da gerçekleştirilemeyen üretim faaliyetlerine rağmen 2Ç19’da yıllık bazda %17,3’lük yükseliş göstererek olumlu seyrini sürdürmüştür (Kazakistan: +%16,5, Azerbaycan: +%36,9).

Net satış gelirlerindeki büyüme – 2Ç19’da TR & yurtdışı operasyonlardan elde edilen kur çevrim farklarının olumlu etkisiyle %24,7 artarak 3.888mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi operasyonlarda; küçük paketli ürünlerin toplam satış içerisindeki ağırlığının artması ve fiyatlandırma politikalarının olumlu etkisiyle Şirket, %23,1’lik satış geliri büyümesi elde etmiştir. Uluslararası operasyonlarda ise Pakistan ve Irak’ta meydana gelen ünite kasa başına satış gelirlerindeki azalışlara rağmen Orta Asya’daki ünite kasa başı satış gelirlerinin artması sayesinde 2Ç19’da yıllık %26,1’lik satış geliri büyümesi yakalanmıştır.

Konsolide FAVÖK marjında 2Ç18’e göre artış gözlemlenmiştir – Hammadde maliyetlerindeki yükselişle birlikte Şirket’in konsolide brüt karlılığı 2Ç18’deki %35,8’lik seviyesinden 2Ç19’daki %35,5 seviyesine gerilemiştir. Riskten korunma mekanizmaları sayesinde TR operasyonlarındaki brüt kar marjı, 2Ç19’da %44,0 seviyesine ulaşmıştır (2Ç18: %40,6). Türkiye’deki yüksek brüt karlılık, uluslararası operasyonlardaki düşen brüt karlılığın olumsuz etkisini ve Türkmenistan operasyonlarından kaynaklanan bir defaya mahsus giderlerin (-69,7mn TL) etkisini telafi etmiş; bunun sonucunda da CCİ’in 2Ç19’da konsolide bazda FAVÖK marjı 190 baz puan artarak %22,4 seviyesine yükselmiştir.