Coca Cola İçecek 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (06.11.2018)

Coca Cola İçecek 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 41.39 TL
Önceki Hedef Fiyat: 41.39 TL
Yükseliş potansiyeli: %43,4

Kur Baskısına Rağmen Karlılığa Devam…

Coca Cola İçecek 3Ç18’de konsolide 37 mn TL net kar açıklamıştır (3Ç17: 241mn TL net kar). Piyasa beklentisi ise Şirket’in 3 mn TL net zarar kaydetmesi yönündeydi (Şeker Y.: 39 mn TL net zarar). Şirket’in 3Ç18’de kaydetmiş olduğu 434mn TL net finansman gideri (3Ç17: 76,1mn TL ), kar rakamı üzerinde baskı oluşturan en büyük etken olmuştur. Ancak Şirket, döviz kuru riskine karşı aldığı önlemler ve faaliyet karlılığındaki iyileşme ile net kar üzerindeki kur baskısını kısmen de olsa telafi edebilmiştir. Şirket’in operasyonel tarafta ise net satış gelirleri beklentilere paralel; FAVÖK rakamı da beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Konsolide bazda net satış gelirleri; 3Ç18’de yıllık bazda %35.1 artışla 3.715mn TL seviyesinde gelirken (Piyasa: 3.716mn TL; Şeker Y.: 3.825mn TL), konsolide FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de yıllık bazda %53.4’lük artışla 793mn TL seviyesinde gelmiştir (Piyasa: 705mn TL; Şeker Y.: 731mn TL). Şirket’in konsolide borcu ise 2017 yıl sonu ile kıyaslandığında %10 düşüş kaydederek 1.422mn USD olmuştur. Konsolide bazda sağlıklı satış hacmi büyümesinin devam etmesine paralel operasyonel tarafta kuvvetli gelen sonuçlarla Şirket’in 3Ç18 sonuçlarına, piyasanın tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. 3Ç18 sonuçları sonrasında CCİ için hedef fiyatımız olan 41.39 TL’yi koruyor; AL önerimizi de sürdürüyoruz. Cari pay fiyatı 28.84 TL olan CCİ hedef pay fiyatımıza göre %43,4 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2019T 19.5x F/K çarpanı ve 4.7x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.

Şirket’in konsolide satış hacmi 3Ç18’de %2.9 artarak 417 mn uc olmuştur – Şirket, yurtiçinde 199 milyon uc; uluslararası operasyonlarda ise 217 milyon uc’lik satış hacmi elde etmiştir. Gerçekleşen satış hacmi büyümesi uluslararası operasyonlardan kaynaklanmıştır. Türkiye’de gazlı içecekler kategorisi içinde küçük paketlerin artan payı satış hacmini desteklese de TR operasyonlarının satış hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yatay seyretmiştir. Uluslararası operasyonlar ise yılın 3. çeyreğinde %6,3’lük satış hacmi büyümesi yakalamıştır. Gerçekleşen büyümede Orta Asya operasyonlarının katkısı (yıllık bazda %15,5’lik büyüme) dikkat çekici olmuştur. Pakistan ise ülkedeki politik gerginliklere rağmen %5’lik satış hacmi büyümesi sağlamıştır. Orta Doğu’da ise Ürdün’deki olumsuz makro koşullar ve Irak’taki güvenlik endişeleri %3,3’lük daralmaya sebep olmuştur.

Net satış gelirlerindeki büyüme, 3Ç18’de Türkiye ve yurtdışı operasyonlardan elde edilen kur çevrim farklarının olumlu etkisiyle %35,1 artarak 3.715mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi operasyonlarda; satış hacmi içerisinde artan küçük paketli ürünlerin satış portföyünde ağırlığının artması ve fiyatlandırma politikalarının olumlu etkisiyle Şirket, %14,7’lik satış geliri büyümesi elde etmiştir. Uluslararası operasyonlarda ise Orta Asya’daki satış hacmi büyümesinin önemli etkisi bulunmaktadır.

Konsolide FAVÖK rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir – Türkiye operasyonlarındaki etkin maliyet yönetimi; hammadde fiyatlarındaki artışı ve uluslararası operasyonlardaki brüt kar marjı daralmasını telafi ederek konsolide brüt kar marjına olumlu yansımıştır (yıllık bazda %35). CCİ’in 3Ç18’de konsolide bazda FAVÖK rakamı ise %53.4’lük artışla 793mn TL seviyesine yükselmiştir. FAVÖK marjı ise faaliyet kar marjındaki büyüme sayesinde %21,4 olarak gerçekleşmiştir.

2018 beklentileri – CCİ, açıkladığı 2018 yılı öngörülerini korumakta; Türkiye’deki satış hacminin %2 – %4, uluslararası operasyonların %8 – %10, konsolide satış hacminin ise %4 – %6 aralığında büyümesini tahmin etmektedir. Şirket, 2018 yılında net satış gelirlerindeki artışın Türkiye’de %8 – %10, uluslararası operasyonlarda %12 – %14 (kur etkisinden arındırılmış) ve konsolide olarak da %10 – %12 aralığında büyümesini öngörmektedir. FAVÖK marjının ise Türkiye’de yatay, uluslararası operasyonlarda ve konsolide bazda hafif artış göstermesini beklemektedir. Şirket ayrıca Net Borç / FAVÖK oranının 1.5x’in altında, yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %7 – %8 civarında olmasını hedeflemektedir.