Coca Cola İçecek 2018 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (06.11.2018)

Coca Cola İçecek 2018 / 3. Çeyrek Bilanço Analizi

Coca Cola İçecek, 3Ç18’de 3,715 mn TL satış geliri (konsensüs: 3,716 mn TL), 793 mn TL FAVÖK (konsensüs: 705 mn TL) ve 37 mn TL net kar (konsensüs : -3 mn TL) açıklamıştır.

Satış hacimleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,9 (Türkiye -%0,5 – Uluslararası %6,3) artış kaydederken, satış gelirleri %35,1’lik (Türkiye %14,7 – Uluslararası %54,3) büyüme sergilemiştir. Gelir artışına büyük ölçüde Türkiye operasyonu ve uluslarası operasyonlardan kaynaklanan kur çevrim farkının olumlu etkisi katkı sağlamıştır. Yüksek marjlı ürün kategorisinde olan, gazsız (su hariç) içecekler yıllık %8,6 hacim büyümesi sağlarken, uluslararası hacimlerde Orta Asya operasyonlarının satış hacmine katkısı %15,5 olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %53.4 artışla 793.2 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı ise 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 254 baz puan artışla %21.4 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı gelişimine hem Türkiye operasyonları hem de uluslarası operasyonlar katkı sağlamıştır. Türkiye operasyonlarının FAVÖK marjı, iştiraklerden elde edilen temettü gelirlerinin de etkisiyle, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,510 baz puan artışla %32 olarak gerçeklemiştir. Diğer taraftan uluslararası operasyonların FAVÖK marjı ise 60 baz puanlık artış kaydederek %22,3’e yükselmiştir

2018 yılı 3. çeyrekte 37 milyon TL net kar açıklayan şirket, yüksek kur farkı giderleri nedeniyle, 434 milyon TL net finansman gideri yazmıştır.

Şirketin net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1.5 artış göstererek 3.0 milyar TL olmuştur

SONUÇ: Coca Cola İçecek, yüksek gelir büyümesi ve marj iyileşmeleriyle güçlü operasyonel sonuçlar açıklamıştır. 3Ç18’de 705 milyon TL FAVÖK beklentisi olan şirket, 793 milyon TL FAVÖK elde ederek beklentileri aşmıştır. Piyasada 3 milyon TL net zarar beklentisinin aksine 3Ç18’de 37 milyon TL net kar elde etmiştir. Finansalların etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. 2018 yılı beklentilerine göre 6,5x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.